Asistent Import atașamente din director local în modulul Personal

În modulul Personal am introdus asistentul Import atașamente din director local. Prin intermediul acestui asistent se pot atașa în arhiva din NexusERP documente precum "Contract de munca", "Act aditional la contractul de munca", "Fisa postului", "Criterii evaluare post".
În fereastra de import trebuie completate următoarele date:
1. Tip: se referă la tipul documentului pe care dorim să îl atașăm (Contract de munca, Fișa postului etc.)
2. Tratare data existente: Se va alege una din valorile:
a. Adaug: în cazul în care documentul pe care dorim să îl atașăm există, se mai adaugă o dată
b. Suprascrie: în cazul în care documentul pe care dorim să îl atașăm există, datele se vor suprascrie
c. Sari peste: nu vor fi luate în calcul documentele care există
3. Selecție director: Se alege directorul unde se regăsesc documentele ce urmează a fi importate.

Important!
Numele fisierelor trebuie să fie de forma: Tip + CNP. (Exemplu Fisa postului 2930831374538)
În grid vor fi afișate următoarele informații:
- Denumire: reprezintă denumirea fișierului
- Salariatul: Se va verifica CNP -ul din denumirea fisierului. În cazul în care CNP-ul există în baza de date se va afișa numele și prenumele persoanei, în caz contrar se va afișa un mesaj.
- Contract de muncă: Se verifică dacă persoana are contract de muncă. Dacă are, se va afișa numărul și data contractului, în caz contrar se va afișa un mesaj.

Functionalitatea este disponibilă începând cu versiunea 18.19.74