Fiecare in continuare denumita Parte, iar impreuna Parti.

INTRUCAT:

a. La data prezentului Acord sunt in derulare sau urmeaza a se incheia unul sau mai multe contracte de prestari servicii de implementare, actualizare sau suport in exploatarea aplicatiilor software Nexus Erp sau alte contracte de consultanta sau asistenta IT.

b. Pe parcursul derularii relatiei contractuale dintre Parti, in activitatile normale de prestare de servicii, Contractantul poate intra in contact cu Date cu caracter personal ale operatorului, salariatilor sau tertilor acestuia, date care trebuie protejate conform legislatiei aplicabile

c. Partile pot transfera una catre cealalta date cu caracter personal, date care trebuie protejate conform legislatiei aplicabile,

d. Incepand cu data de 25 mai 2018 va fi abrogata Directiva 95/46/CE (si Legea nationala nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date) si va fi aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare si „Regulamentul general privind protectia datelor” sau „Regulamentul (UE) 2016/679”);

e. In conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor, prelucrarea de catre o persoana imputernicita de operatorul de date trebuie sa fie reglementata printr-un act juridic care sa aiba caracter obligatoriu pentru persoana imputernicita in raport cu operatorul si care stabileste: obiectul, durata prelucrarii, natura si scopul, tipul de date cu caracter personal si categoriile de persoane vizate, obligatiile si drepturile partilor,

Partile agreeaza cu privire la urmatoarele:

Art. 1. Obiectul, natura s