Termeni şi condiţii de utilizare
nexuserp.ro

Drepturi de autor şi mărci înregistrate

Drepturi de autor şi mărci înregistrate

Nexus Media este autorul Site-urilor şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizari, toate materialele din Site, incluzând software, manuale, tutoriale, articole (tehnice, noutăţi ...etc), imagini, logo-uri, ilustraţii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio şi video şi aşa mai departe sunt proprietatea Nexus Media sau sunt licenţiate de Nexus Media pentru a fi folosite.

Pentru a accesa/vizita Site-ul, Nexus Media vă acorda o licenţă cu drepturi limitate şi cu acces limitat, specifică calităţii pe care o aveţi ca utilizator: vizitator, client sau distribuitor.

Conţinutul Site-urilor, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al Nexus Media.

Mărci comerciale

Mărci comerciale

Nexus ERP Software este o marcă înregistrată la OSIM şi este deţinută de către Nexus Media.
Xecutive.SQL este o marcă înregistrată la OSIM şi este deţinută de către Nexus Media.
Nexus ERP, Xecutive.SQL, Pionier sunt produse software înregistrat la ORDA şi sunt deţinute de către Nexus Media.
Domeniile NexusERP.ro, NexusMedia.ro, NXM.ro, ContClient.ro, ContHR.ro, AppBiz.ro sunt înregistrate la RoTLD şi sunt deţinute de către Nexus Media.

Utilizarea acestor mărci, a domeniului sau a Nexus ERP, în formă directă sau "ascunsă" (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a Nexus Media este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Utilizarea neautorizata a acestora revocă imediat licenţele acordate de către Nexus Media, conform cu cele de mai sus.

Utilizarea softwarelui Nexus ERP este reglementată de acordul de licenţa emis de Nexus Media pentru licenţele achiziţionate de clienţii săi.

Condiţii de utilizare şi Garanţii

Condiţii de utilizare şi Garanţii

Utilizarea acestui site reprezintă în totalitate opţiunea dvs. Site-ul este furnizat de catre Nexus Media pe o bază "aşa cum este" şi "atât cât este disponibil".

Deşi va depune eforturi în acest sens, Nexus Media nu garantează că funcţionarea site-ului şi a serverelor va fi neîntreruptă şi lipsită de erori, şi că utilizarea site-ului este lipsită de riscuri.
Astfel, Nexus Media nu garantează ca Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de Nexus Media sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător.

Utilizatorul foloseşte Site-ul pe riscul propriu, Nexus Media fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Site.

Nexus Media nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. Nexus Media nu acordă nici un fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea acestui Site. Informaţiile publicate corespund realităţii la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

Serviciile şi produsele prezentate pe Site-uri nu se constituie într-o oferta de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea Nexus Media, veţi accesa secţiunea Cerere de ofertă unde veţi completa formularul prezentat. Nexus Media îşi rezervă dreptul de a nu răspunde solicitării dumneavoastră.

Nexus Media sau orice alta parte implicata in conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura (inclusiv dar nelimitându-se la daune provocate de virusi care ar putea sa va infecteze computerul, alte elemente sau actiuni care pot provoca daune, specifice internetului si tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securitatii informatiilor) rezultate în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcarii oricarui material, informaţii, text, imagini video sau materiale audio de pe acest site.

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

Politica noastră de confidenţialitate, care se aplică tuturor site-urilor noastre, o puteţi găsi aici: pdp.nexusmedia.ro

Suspendarea accesului

Suspendarea accesului

Ne rezervăm dreptul de a vă suspenda licenţa de utilizare a site-urilor noastre în cazul în care încălcaţi legile legate de dreturi de autor, protecţia datelor personale, oricare altă lege în vigoare sau dacă încălcaţi prezentul acord de utilizare.

Bineînţeles, atunci când situaţia o impune, vom sesiza imediat şi organele de anchetă abilitate.

Securitate

Securitate

Dacă utilizaţi Site-ul sunteţi răspunzator pentru asigurarea confidenţialităţii datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator şi parola şi sunteţi de acord să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe Site cu contul şi parola dumneavoastră. În cazul în care suspectaţi că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veţi notifica imediat Nexus Media pentru a bloca accesul la cont şi a vă genera cât mai rapid un nou login.

Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, şi aşa mai departe vor fi pedepsite conform legii.

Comunicare

Comunicare

În calitatea dvs. de Vizitator, de Client sau de Distribuitor sunteţi de acord să primiţi din parte Nexus Media comunicări prin email specifice: facturi, contracte, raspunsuri la cererile de suport pe care le formulaţi, raspunsuri la formularele pe care le trimiteţi către noi, etc. Mesaje transmise de Nexus Media sunt adresate doar dvs., sunt confidenţiale şi nu trebuiesc făcute publice.

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura Site-ului sau a produselor software produse de Nexus Media, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimâtor, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale Nexus Media sau ale unor terţe părţi, şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri de masă, sau orice alta formă de spam.
In toate formularele noastre online, prin care trimiteţi date către noi, am specificat categoriile de date preluate, scopurile utilizării acestora şi durata de stocare a datelor trimise.
Declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile cu privire la informaţiile transmise către noi, că acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intră în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terţă parte şi că veţi despăgubi integral Nexus Media sau partenerii săi pentru toate cererile rezultate din informaţia astfel transmisă.

Restricţii

Restricţii

În timpul utilizării Site-ului şi a serviciilor sale, dvs., Utilizatorul, vă angajaţi să respectati legile în vigoare şi condiţiile de licenţiere a softwarelui Nexus Media; va angajaţi să nu desfaşuraţi activitati de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a Site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor, etc.; va angajaţi să nu utilizaţi software produs de Nexus Media fără a deţine o licenţă emisă de către noi; va angajaţi să nu distribuiţi, gratuit sau contra cost către terţi, software produs de Nexus Media fără acordul şi permisiunea scrisă oferită de Nexus Media; va angajaţi să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afişaţi, publicaţi, reproduceţi, creaţi produse derivate sau să vindeţi orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul Site-ului; va angajaţi să suportati orice costuri aditionale legate de utilizarea Site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de servicii internet.

Legislaţie

Legislaţie

Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată prin Legea 102/2005, Nexus Media are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizează cu ocazia accesării Site-ului şi/sau a completării formularelor disponibile pe Site.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor.

Firma Nexus Media srl este angajată să promoveze şi să respecte regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 679-2016. Noi respectăm drepturile de confidențialitate ale vizitatorilor on-line și cunoaştem importanța furnizării unui mediu sigur pentru informațiile pe care le colectăm.

În caz de litigiu, se va încerca mai întai o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul Nexus Media. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul Nexus Media.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de proprietate intelectuală

Nexus Media respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă consideraţi că munca dumneavoastră a fost copiată de o maniera care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm adresaţi către Nexus Media o notificare care să cuprindă următoarele: semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate; o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate; o indicare a locatiei pe Site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate; datele (adresă, telefon, email) unde vă putem contacta; o declaraţie pe proprie raspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii; o declaraţie notarială pe proprie raspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele său.

Minori

Minori

Nexus Media nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. Nexus Media poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziţionate de către un adult. Dacă sunteţi minor şi accesaţi Site-ul, o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.