Centralizare intrari facturi furnizori dupa cont debitor

Modul Xecutive.SQL.Facturi furnizori
Am introdus raportul Centralizare intrari facturi furnizori dupa cont debitor.