Decont TVA - preluare sold anterior

Xecutive.SQL
In modulul Decont de TVA am introdus la Optiuni->Setari setarea "Preluare sold TVA anterior din". Daca se seteaza "Decont" soldul TVA al perioadei precedente este extras din decontul anterior, iar daca se seteaza "Balanta" soldul va fi extras din balanta.