Adăugare opțiune nouă de inserare prevederi în modulul Planificare bugete venituri și cheltuieli

În aplicația NexusErp, în modulul "Planificare bugete și cheltuieli", începând cu update-ul 19.20, am adăugat o noua posibilitate de inserare prevederi: din antecalcul producție. Astfel sunt aduse valorile previzionate, grupate pe cont și filtrate pe centrul de profit al liniei de producție corespunzătoare din lansare cu centrul de profit al prevederii .
Dacă există linii deja inserate, ce se suprapun cu cele noi ce se doresc a fi inserate (din antecalcul) valorile vor fi suprascrise, utilizatorul fiind anunțat în prealabil.