Adăugare câmp Evidență în Registrul salariaților la Importul de personal

Începând cu versiuneaa 19.17, în lista câmpurilor disponibile pentru importul de personal am inclus și câmpul "regsal" asociat câmpului "Evidență în Registru salariaților".
În cazul în care se dorește evidența persoanei în cauză în Registrul Salariaților se va completa valoarea "1".