Incasare TICHETE, casa de marcat EURO 2100, comm2a

In aplicatia Xecutive.EcrPrint, pentru casa de marcat Euro Comm2A, s-a introdus posibilitatea listarii bonului la casa de marcat inclusiv in cazul unei plati cu tichete.

Codurile implicite de pe dispozitiv pentru formele de plata sunt 0 pentru numerar, 1 pentru cec si 2 pentru card.

In cazul in care valoarea itemului "cod plata tichete" de pe dispozitiv nu e cuprins in intervalul 0 - 2, valoarea incasarii cu tichete este cumulata la valoarea incasarii cu numerar, altfel plata cu tichete este adaugata pe bon individual.