În contextul în care salvarea pe disc a fișierelor ce țin de dosarele contabile se poate realiza fie de pe stația clientului, fie de pe stația contabilului, odată cu modificările efectuate în versiunea 2024 privind dosarele contabile din aplicația Nexus ERP (v.24.4.230), am separat locația de salvare utilizată pentru operatiunile efectuate în mod automat, de serviciul RoboNexy, de cele efectuate manual, de către operatori.

Astfel, calea setată pe fiecare dosar contabil în parte (existentă până la această versiune) se utilizează acum doar la descărcarea mesajelor aferente e-Factura în mod automat (cu RoboNexy) și la stocarea rapoartelor automate configurate pe dosarul contabil, care au setată salvare pe disc.

În ceea ce privește operațiunile manuale de descărcare a mesajelor SPV aferente e-Factura, de generare a rapoartelor și descărcare a recipiselor, se utilizează ca destinație pentru salvarea fișierelor corespunzătoare, căile setate în fiecare fereastră de opțiuni în parte. Acestea sunt salvate pe utilizator și toate societățile. Astfel clientul își poate face salvarea pe stația personală, iar contabilul la fel, fără a fi obligatorie existența aceleiași căi în ambele locații.

La descărcarea recipiselor și a rapoartelor, se solicită completarea căii de descărcare a fișierelor în fereastra cu opțiuni, dacă operațiile pe care utilizatorul dorește să le efectueze implică "Salvare pe disc". În cazul arhivelor ce țin de e-Factura, daca nu este completată calea de salvare pe hard disc, se va realiza salvarea atasamentelor xml doar în baza de date.

Calea de salvare pe hard disc trebuie sa fie una generală, gen "C:\\Dosare Contabile\\". Aplicația va crea în mod automat în calea specificată câte un subdirector cu numele societății, pentru fiecare dosar contabil, în cazul în care nu este nimic specificat pe dosarulul contabil, în câmpul "Subdirector recipise/rapoarte/e-Factura automate".

Luam ca exemplu 2 societăți "S.C. Exemplu S.R.L." și "S.C. Testare S.R.L.", fiecare cu dosarele contabile aferente. Pentru societatea "S.C. Exemplu S.R.L." lăsăm necompletat câmpul "Subdirector recipise/rapoarte/e-Factura automate", iar pentru "S.C. Testare S.R.L." completăm cu "Testare\\2024". Dacă facem o descărcare de recipise, și alegem in fereastra de opțiuni calea "C:\\Dosare Contabile\\", după finalizarea operațiunii de descărcare vom putea regăsi fișierele în locațiile:
- "C:\\Dosare Contabile\\S.C. Exemplu S.R.L." pentru "S.C. Exemplu S.R.L."
- "C:\\Dosare Contabile\\Testare\\2024" pentru "S.C. Testare S.R.L.".

La data de 11 Martie 2024 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Salvare fișiere dosar contabil mod automat VS manual prin modificarea funcţionalităţilor existente în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Dosare Contabile.

Această modificare de funcţionalitate o veţi putea regăsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 24.4.230. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.24.4.230 | Nexus Media