Specificaţii Soft Protecția Datelor Personale

Avantaje

 • Soluție completă pentru managementul informatizat al Protecției Datelor Personale (RGPD) de către orice tip de entitate, de orice dimensiune și cu orice obiect de activitate.
 • Software ușor de înțeles și folosit, utilă firmelor, regiilor, asociațiilor, instituțiilor, etc care doresc să gestioneze Protecția Datelor Personale simplu, rapid, securizat şi automatizat.
 • Soluția noastră se integrează ușor cu ajutorul unui API REST cu site-urile pe care le operăm și diverse alte aplicații care procesează date personale: CRM, ERP, Salarii, etc.
 • Organizează eficient datele, nomenclatoarele și operațiile cu care urmează să lucrați în contextul protecţiei şi prelucrări datelor personale.
 • Include câteva exemple clasice, gata create și general valabile, de la care puteți pleca sau pe care chiar le puteți folosi așa cum sunt.
 • Mediu de lucru cu acces securizat la date, distribuit în rețea între utilizatorii care au drepturi de acces.
 • Mediu de lucru cu acces securizat la date, distribuit în rețea între utilizatorii care au drepturi de acces.
 • Nexus poate genera chei API diferite, cu drepturi diferite, pentru fiecare integrare/interfaţare în parte.
 • Module

 • Gestionarea operatorilor de date personale.
 • Gestionarea responsabililor cu protecția datelor.
 • Gestionarea scopurilor prelucrări de date personale.
 • Gestionarea categoriilor de persoane vizate.
 • Gestionarea categoriilor de date cu caracter personal.
 • Gestionarea categoriilor de destinatari.
 • Gestionarea garanțiilor pentru transferurile de date.
 • Gestionarea măsurilor tehnice și organizatorice de securitate.
 • Gestionarea operațiunilor de prelucrare (Evaluare și măsuri).
 • Gestionarea auditului privind Protecția Datelor Personale.
 • Gestionarea registrului de evidența a activităților de prelucrare.
 • Gestionarea acordurilor de prelucrare primite de la persoanele fizice.
 • Gestionarea comunicărilor cu terți prin modulul Secretariat.
 • Gestionarea Regulamentului intern privind Protecția Datelor Personale.
 • Gestionarea instruirii personalului privind Protecția Datelor Personale.
 • Integrare

 • Aplicaţii precum site-urile de vânzări, CRM, ERP, Salarii, etc care procesează date personale pot comunica (citire/scriere) prin pachete de date JSON, folosind tehnologia API REST, cu Nexus Protecția Datelor Personale.
 • Cu Nexus API oricare altă aplicaţie Web, Windows sau Android se poate integra uşor cu soluţia noastră, iar Nexus API poate fi folosit gratuit.
 • Decumentaţia de utilizare şi exemple de utilizare a Nexus API sunt publicate on-line pe site-ul nostru suport.nexuserp.ro
 • Integrare pentu automatizarea completării registrului privind "Evidența activităților de prelucrare”.
 • Integrare pentu automatizarea completării registrului privind "Acordul de prelucrare primit de la persoanele fizice".
 • Integrare pentu publicarea de cursuri și teste pe platforma online destinată HR e-Learning‎.
 • Salariații pot accesa online, în orice interfață web, cursurile de instruire şi testele care le-au fost repartizate în funcție de rolul fiecăruia în colectarea şi prelucrarea datelor personale.