Specificaţii Soft Salarizare

Avantaje

 • Are un timp de implementare redus, este uşor de învăţat şi utilizat.
 • Oferă un grad ridicat de securitate şi siguranţă a datelor gestionate.
 • Automatizaţi întocmirea declaraţiilor aferente salarizării, a ordinelor de plată şi a raportărilor obligatorii aferente salariilor.
 • Urmăriţi costurile cu salarizarea pe comenzi, pe centre de profit, pe secţii şi în contabilitatea de gestiune.
 • Permite configurări complexe, care să raspundă nevoilor salariale din societăţi comerciale precum şi din instituţii publice. Programul genereaza atât rapoarte standard, cât şi adaptate nevoilor prin rapoarte configurabile.
 • Oferă rapiditate şi acurateţe în calculul salarial. Rolul acestuia este de a elimina o mare parte din activităţile de rutină şi mari consumatoare de timp, pe care le implică calculul salarial.
 • Adaptabilitate maximă faţă de schimbările legislative + Actualizarea permanentă la legislaţia în vigoare.
 • Configurabilitatea şi parametrizarea formulelor de calcul salarial vă permit adaptarea în timp real a soluţiei în faţa schimbărilor de organizare internă sau eventual legislativă.
 • Deoarece într-o companie confidenţialitatea calculului şi evidenţei salariilor este foarte importantă, am pus la dispoziţie posibilitatea de partajare a drepturilor utilizatorilor pe mai multe nivele, inclusiv partajarea drepturilor asupra rapoartelor salariale.
 • Mai mult, securitatea şi siguranţa datelor sunt garantate de unul din cele mai performante servere de baze de date existente.
 • Confidenţialitate flutraşi: salariaţii îşi pot primi flutraşii pe email intr-un fişier PDF protejat cu parolă.
 • Managementul automat al soldurilor negative de plată.
 • Utilizarea unui număr nelimitat de sporuri cu formule de calcul definite de utilizatori.
 • Utilizarea unui numar nelimitat de reţineri personale cu formule de calcul configurabile. Calculul reţinerilor lunare cu repartizarea acestora la avans sau la lichidare.
 • Rezolvaţi rapid şi simplu adăugarea de sporuri noi, reţineri noi, metode şi formule de calcul şi să creeaţi rapoarte noi; fără a apela la producătorii programului dvs. de salarizare.
 • Sistem multi-societate, ce permite gestionarea unui nr. nelimitat de societăţi.
 • Gestionarea mai multor puncte de lucru cu replicarea datelor pe serverul central.
 • Calcul salarii

 • Calcul configurabil, cu formule definite de utilizatori, pentru diverse tipuri de salarii (avansuri, acord, regie, reparaţii, plan producţie ... etc).
 • Mai multe seturi de formule de calcul, gestionate pe tipuri de salariaţi (muncitori, TESA, pază …etc) şi alocate pe formaţii/echipe de lucru.
 • Se pot adăuga un număr nelimitat de sporuri salariale şi se stabilesc in mod configurabil formulele aferente de calcul şi a parametrilor de includere a sporurilor în calculul salariilor.
 • Evidenţă şi calcul pentru mai multe tipuri (nelimitat) de premii: brute, nete, premii de vacanţă şi stimulente. Se oferă calculul premiilor brute, pornind de la premiul net şi salariul din luna, astfel încât premiul net stabilit să se adauge, fără a influenţa - prin creşterea valorilor taxelor şi impozitelor - salariul lunar net.
 • Calcul şi evidenţă concedii medicale cu configurare parametri de calcul concediu şi de tratare a sumelor în calculul salariilor.
 • Calcul şi evidenţă concedii de odihnă cu configurare parametri de calcul concediu şi de tratare a sumelor în calculul salariilor.
 • Evidenţa reţinerilor personale fără sold (alocaţie), a reţinerilor cu sold prin adăugare (fond garanţie) şi a reţinerilor cu sold prin diminuare (rate la bănci).
 • Utilizatorii pot adăuga un număr nelimitat de reţineri personale şi pot configura pentru fiecare în parte metoda de calcul şi cu reţineri opţională la avans sau la lichidare.
 • Balanţa soldurilor reţinerilor personale (CAR, rate, garanţii) pentru fiecare salariat şi reţinere în parte.
 • Permite calculul invers al salariilor, de la net la brut şi de la brut la brut + cheltuieli aferente angajatorului.
 • Se poate stabili salariul net in lei sau valută şi programul face automat calculul invers pentru a determina salariul brut.
 • Asigură calculul salariilor pornind de la numarul orelor efectiv lucrate, înregistrate print-un sistem de pontaj şi preluate automat în baza de date.
 • Operare date

 • Permite încărcări de date pe loturi şi încărcări automate ale anumitor campuri: pontaj, bonusuri, indexări salariale ...etc.
 • Oferă posibilitatea adăugărilor de articole noi prin copiere.
 • Am creat posibilitatea utilizării şabloanelor pentru contractele de muncă.
 • Sistemul de şabloane asigură eliminarea erorilor de operare, în gestionarea zecilor de tipologii posibile şi diferite de calcul.
 • Contracte de muncă

 • Gestionarea completă a contractelor de muncă şi a deciziilor de salarizare - nu trebuie să mai folosiţi Reges/Revisal.
 • Pentru firmele nou introduse, se pot prelua automat contractele de munca, salariaţii şi datele acestora din XML-ul aferent REGES (Revisal).
 • Pontaj

 • Auto-completare instantă a pontajului (prin diferenţă).
 • Asistent multi-funcţional pentru completarea automată a pontajului.
 • Preluare pontaj de pe un site HR online specializat.
 • Import pontaj din sisteme de control-acces.
 • Declaraţii şi raportări specifice salariilor

 • Registrul salariaţilor cu generarea fişierelor pentru REGES.
 • Registrul special pentru zilieri.
 • Declaraţia unică 112.
 • Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.
 • Declaraţia privind impozitul pe venit 205.
 • Cerere rambursare FNUASS concedii medicale.
 • Generare ordine de plată cu cod de bare pentru taxele şi impozitele de plată.
 • Generare contracte de muncă, acte adiţionale, adeverinţe şi decizii de salarizare.
 • Raportare

 • Oferă toate rapoartele specifice unei aplicaţii de salarizare, cum ar fi state de plată pentru avans, lichidare, concedii medicale, concedii de odihnă, fluturaşi, raporte centralizatoare, impozite de plată, rapoarte total configurabile, fişa salariatului, contracte de muncă, adeverinţe si multe altele.
 • În plus, toate rapoartele sunt complet configurabile: coloane, dimensiuni, fonturi, aspect, antet, subsolul, semnaturi, grupari, filtrări, ordonări, coloane calculate, texte suplimentare ...etc.
 • Posibilitate de export a rapoartelor în diferite formate: pdf, excel, word, txt.
 • Generare fluturaşi în format "pentru plic".
 • Transmiterea în mod automat a fluturaşilor către salariaţi prin email, cu criptarea raporului transmis - vizualizarea acestora necesitând o parolă (individuală).
 • Generare rapoarte privind date statistice: Ancheta salariilor cap. I, Ancheta salariilor cap. II
 • State de plată cu afişare salariaţi pe mai multe rânduri, pentru a oferi un stat de plată cât mai complet în format A4.
 • Automatizări

 • Configurare avertizări cu privire la: expirare contracte, expirare fişe medicale, zile de naştere ...etc.
 • Posibilitatea configurării de aprobări, pentru de ex.: operarea unei majorări salariale sau modificarea contractelor de muncă.
 • Asigură generarea automată a notelor contabile pentru contabilitatea financiară, pentru contabilitatea de gestiune şi pentru contabilitatea instituţiilor bugetare.
 • Integrare

 • Urmăreşte evidenţa salariaţilor şi a cheltuielilor salariale pe centre de cost şi bugete.
 • Urmăreşte evidenţa salariaţilor şi a cheltuielilor salariale pe comenzi de producţie sau servicii.
 • Stingerea facturilor făcute către salariaţi din modulul de reţineri personale.
 • Actualizarea automată a salariului acord din manopera înregistrată în modulele de producţie.
 • Import şi export de date

 • Oferă instrumente pentru importul şi exportul datelor din sau spre alte aplicaţii.
 • Formatele de import şi export (pontaj, salarii acord …etc) se pot configura şi salva, pentru o reutilizare ulterioară simplă.
 • Realizează importuri şi exporturi de date la nivel programabil, direct între baze de date, fără intervenţia utilizatorilor.
 • Plata drepturilor salariale se poate efectua printr-un transfer într-un cont/card bancar la alegerea salariatului. Există implementate procedurile pentru majoritatea băncilor care operează astfel de servicii.
 • HR Online - hr.nxm.ro

 • Portal de rapoarte pentru salariaţi: fluturaşi salarii, adeverinţă venituri, adeverinţă salariat …etc.
 • Cerereri şi aprobări concedii de odihnă, deplasări şi învoiri.
 • Analiza vizuală a concediilor şi zilelor libere la nivel de echipe, meserii …etc - pentru a uşura deciziile de aprobare a concediilor de odihnă.
 • Introducere şi evidenţă pontaje salariaţi, cu mai multe moduri de vizualizare şi editare.
 • Mesagerie internă şi management activităţi per salariţi (alocare, urmărire, status …etc).
 • Import pontaj in Nexus ERP, inclusiv adăugarea automată a concediului de odihnă.