Specificaţii Soft Resurse Umane

Avantaje

 • O organizare mult mai bună a activității de resurse umane și mai multă transparență a relațiilor, contractelor și documentelor dintre angajați și angajatori.
 • Evaluarea periodică a criteriilor de performantță și a obiectivelor fiecarui angajat în parte conduce la creșterea gradului de motivare și competiție al angajaților.
 • Previzionarea rapidă a bugetelor de cheltuieli cu salariile prin construirea de diverse scenarii.
 • Reducerea costurilor cu terți prestatori și/sau a cheltuielilor interne operaționale și a timpilor de execuție prin automatizarea diverselor activități specifice: contracte de munca, acte adiționale, fișe de post, evaluări ale personalului, procesare CV-uri ...etc
 • Accesul rapid, centralizat și uşor de căutat (filtre, ordonări, grupări) la diverse informații specifice: Dosarul de personal, CV-uri, Inventarul resurselor umane, Planificare cursuri, Evaluările criteriilor de performanta, Fișele de post ...etc.
 • Conectarea securizată prin diverse instrumente software online disponibile pe site-ul organizațiilor, pentru a facilita colectarea mai rapida de informații. Un exemplu ar fi preluarea C.V.-urilor direct de pe site.
 • Interogarea bazei de date de către angajați, a anumitor secțiuni și doar a propriilor date, prin serviciul EmailPortal sau site-ul Nexus HR Online.
 • O disponibilitate mai mare a angajaților și evitarea diverselor neplăceri, prin avertizarea periodica a diverselor activități obligatorii (reînnoiri de avize, autorizații, fise medicale ...etc), prin planificarea concediilor de odihna, prin planificarea cursurilor profesionale ...etc.
 • Organigrama

 • Crearea vizuală a organigramei structurii ierarhice a posturilor disponibile ale companiei.
 • Evidenţa ocupării posturilor din organigramă şi implicit a posturilor libere.
 • Crearea și gestionarea fişelor de post, a criteriilor de performanta ale posturilor și asocierea acestora direct posturilor și persoanelor din Organigramă.
 • Evaluarea personalului

 • Crearea, planificarea și gestionarea evaluărilor salariaților, pe baza criteriilor de performanţă ale posturilor și pe baza obiectivelor personale stabilite pentru fiecare salariat în parte.
 • CV-uri

 • Stocarea CV-urilor, cu tipuri de date și informații create dinamic, în funcție de nevoile specifice ale fiecărei organizații.
 • Suport/exemple pentru implementarea preluării CV-urilor direct de pe site-ul companiei, exact cu informațiile și formatul stabilit de tine.
 • Funcții avansate de căutare a persoanelor - care să satisfacă diverse criterii dorite.
 • Inventarului resurselor umane

 • Stocarea inventarului resurselor umane, cu informații despre membrii organizației: performante, disponibilități, cursuri, calificări sau orice alte informații sunt considerate esențiale pentru organizație.
 • Funcții avansate de căutare a persoanelor - care să satisfacă diverse criterii dorite.
 • Dosar/arhiva de personal

 • Stocarea şi gestionarea informaţiilor standard de personal: date de contact, date de identitate, meserie, studii,...etc.
 • Crearea unei arhive electronice a dosarelor de personal (diplome, certificate, acte de identitate,...etc) prin scanarea/fotografierea documentelor, stocarea acestora în baza de date și accesul instant, dar securizat, la acestea.
 • Pentru a uşura procesul de foto-copiere a documentelor am integrat o funcţie de preluare a imaginilor de la o cameră web/video atașată.
 • Planificare

 • Planificare concedii de odihnă.
 • Posibilitatea plasării şi aprobării cererilor de concedii de odihnă utilizând intrumentul web Nexus HR Online - hr.nxm.ro
 • Planificare cursuri de perfecționare, recalificare ...etc.
 • Calculul costurilor şi a bugetelor pentru aferente cursurilor.
 • Planificarea vizuală a concediilor şi a cursurilor - cu facilitatea urmăririi în paralel a celorlalte programări efectuate pentru: şefii ierarhici, același nivel ierarhic, subalterni şi funcţii sau meserii similare.
 • Atenţionări şi notificări

 • Crearea de alerte, configurabile, pentru fiecare salariat în parte şi pentru orice aspect dorit a fi urmărit: reînnoire autorizații, asigurări, evaluare periodica, fişe/consulturi medicale periodice, protecția muncii, ...etc.
 • Alertele pot notifica factori de decizie din firmă şi/sau direct salariaţi vizaţi. De exemplu: se poate configura o notificare ca şi felicitare, trimisă prin email, la aniversarea zilelor de naştere ale salariţilor.
 • Raportare

 • Organigrama posturilor
 • Stat de funcţii.
 • Fişa postului.
 • Raport de evaluare a performantelor profesionale.
 • Situație planificare concedii salariati.
 • Rapoarte configurabile legate de CV-uri.