Specificaţii Soft Producţie

Domenii de utilizare

 • Producţia de serie pe bază de reţete. Exemple de utilizare: panificaţie, confecţii, electrocasnice ...etc.
 • Producţia de unicate pe bază de comenzi, se pot utiliza şi reţete pentru subansamble sau semifabricate. Exemple de utilizare: carosări auto, lucrări tipografice, confecţii metalice ...etc.
 • Prestari de servicii pe bază de comenzi, se pot utiliza şi reţete pentru diverse operaţii. Exemple de utilizare: instalaţii sanitare şi încălzire, amenajări interioare, lucrări IT ...etc.
 • Integrare şi fluxuri de date

 • Am optimizat fluxuri de operare între module care să ofere un mediu de lucru simplificat şi sigur, pe baza de drepturi si validari.
 • Cererile de produse înregistrate în CRM ajung direct în Comenzi, iar din Comenzi direct in Producţie.
 • Producţia realizată actualizează Comenzile, iar din comenzi direct la Facturare.
 • Manopera înregistrată în Producţie şi repartizată pe oameni ajunge direct în Salarii.
 • Fişe tehnologice reţete

 • Reţetele cuprind, pe lângă materii prime şi materiale, articole de manoperă şi servicii suplimentare prestate de terţi.
 • Fişele de producţie se pot împărţi pe faze de producţie.
 • Componentele utilizate în reţetă pot fi semifabricatele venite din alte reţete imbricate.
 • După lansarea în producţie manopera poate fi repartizară pe salariaţi.
 • Trasabilitatea

 • Nexus Producţie înregistrează şi urmărește întreg parcursul de producție.
 • Alocăm automat numere de loturi sau, după caz, serii unice de produs, care sunt coduri de bare (etichete) si care pot fi folosite pentru urmărirea ulterioară a trasabilităţii produselor finite.
 • Se poate indentica data şi documentele cu care s-a făcut predarea producţiei.
 • Se pot indentica materiile prime şi materialele pe serii şi loturi, pentru a putea reclama componente defecte primite de la furnizori.
 • Se pot indentica utilajele cu care au fost realizate produsele finite.
 • Se pot indentica slariaţii şi operaţiile de manoperă prestate de aceştia în realizarea produsele finite.
 • Se pot indentica clienţii care au cumpărat produsele finite şi facturile emise.
 • Devize de lucrări

 • Devizele de lucrări pot fi utilizate pentru realizarea de produse finite, pentru prestarea de servicii şi pentru realizarea de vânzări de mărfuri cu asamblări de componente (domeniul IT).
 • Se gestionează stocurile de materiale existente pe fiecare lucrare şi se ţine evidenţa manoperei prestate pe fiecare membru al echipei.
 • Se gestionează cererile, consumurile şi retururile de materiale pe fiecare lucrare în parte.
 • Se emit, pentru beneficiari, procese verbale de predare/primire pentru lucrările prestate şi materialele consumate.
 • Faze de producţie

 • Fazele de producţie sunt disponibile atât pentru producţia de serie (pe bază de reţete), cât şi pentru producţia de unicate pe comenzi şi devize de lucrări.
 • Fazele de producţie pot fi folosite pentru decontarea (facturarea) fracţionată a lucrărilor de lungă durată.
 • Fazele de producţie sunt utile pentru delimitarea diverselor operaţiuni distincte executate asupra produsului.
 • Programarea utilajelor

 • Gestionarea încărcării producţiei pe utilaje are un rol important, atât pentru o programare continuă a lucrărilor pe utilaje, cât şi pentru o predictibilitate cât mai exactă a realizării comenzilor clienţilor în aşteptare.
 • Am realizat, pentru fiecare utilaj în parte, un calendar - timeline pentru programarea producţiei (comezilor în aşteptare) şi estimarea resurselor materiale necesare pentru realizarea acesteia.