In modulul Gestiune Agricolă-Contracte de arendă, pentru raportul Borderou contracte, am inclus posibilitatea de a face total pe coloanele Suprafată și Rest de plată.

In modulele din secțiunea Servicii-Gestiune agricolă, am inclus posibilitatea importării datelor necesare contractelor de arendă, dintr-un fisier extern (excel, text, etc).


În doar câteva secunde puteţi instala şi începe testarea un demo pe o bază de date găzduită de serverele noastre. Fără să vă înregistraţi, fără să vă cerem date de contact.

Începeţi chiar acum şi vedeţi de ce mii de firme au ales să utilizeze zi de zi Nexus ERP.


Soft Nexus Gestiune Agricolă

Nexus Gestiune Agricolă este o aplicație destinată societătilor arendatoare de exploatații agricole, in vederea ținerii evidenței sumelor de plătit către arendași.Registrul Salariaţilor

Gestionaţi salariaţii şi contractele lor de muncă, fără a mai avea nevoie de ReviSal.

Totul într-un singur software. Am integrat salariile, contractele de muncă şi datele de personal.

Salarizare

Modul de salarizare ALL IN ONE: pontaj + avansuri + sporuri + bonul de lucru + premii + concedii medicale + concedii de odihnă + lichidare + reţineri personale + calcul invers + tichete de masă.


Funcţionalităţi Nexus Gestiune Agricolă

  • defalcarea nomenclatorului teritorial pe localități/comune, tarlale și parcele;
  • posibilitatea identificării tarlalelor după: denumire, număr, categorie de folosință și prețul arendei exprimat in lei/ha;
  • impărțirea categoriilor de folosință a terenurilor in: arabil, vii, livezi, pășuni, vii, fanețe, păduri, alte categorii neagricole;
  • identificarea parcelelor dupa număr și bloc fizic pentru delimitarea in spațiu;
  • introducerea și identificarea contractelor de arendă după: numar titlu, data titlu, titular, numar contract, data contract, data expirare;
  • posibilitate de calcul și stopaj la sursa a impozitului;
  • intocmirea registrului de casă in urma efectuarii plătilor către arendasi;
  • generare automată de articole contabile privind operațiunile efectuate;
  • rapoarte cu privire la contracte: borderou contracte, listă titulari contracte, listă tarlale, listă parcele;
  • preluare automată a contractelor de la un an agricol la altul.