Nota contabila cu diferentele datorate zecimalelor

Pentru modulele Facturi clienti si Facturi furnizori am creat o nota contabila de corectie a diferentelor dintre valoarea totala a documentului si totalul sumelor din contul debitor, respectiv creditor.
Aceste diferente apareau datorita rotunjirilor la 2 zecimale ce se fac la generarea notelor contabile pentru fiecare linie de document.