Modul nou Dosar Contabil

Am finalizat modulul Dosar Contabil în grupul Contabilitate => Expert
Acest modul automatizează task-urile repetitive legate de finalizarea unei perioade de raportare financiar-contabilă: lună, trimestru, semestru sau an.

Task-urile gestionate sunt grupate, după natura lor, în trei categorii:
- Rapoarte - generarea automată de rapoarte şi tipărirea lor la imprimantă, stocarea pe disc sau transmiterea prin email.
- Declarații - generarea şi validarea declaraţiilor cu DUK Integtartor, încărcarea pe site-ul ANAF.ro, descărcarea recipiselor de pe ANAF.ro şi tipărirea + salvarea recipiselor şi declaraţiilor.
- Activități - evidenţa realizări diverselor activităţi contabile.

Acest modul are două roluri principale:
- ne ajută să nu omitem din greșeală diverse sarcini periodice;
- ne ajută să finalizăm mult mai repede sarcinile repetitive.

Exemple de utilizare:
1.
Putem crea pentru fiecare firmă la care ținem contabilitatea în Nexus ERP liste cu rapoarte/documente pe care dorim să le emitem la sfârșitul exercițiului (lună, trimestru, semestru, an), cum ar fi: Balanța de verificare, Note contabile, Registrul stocurilor, Fișe de magazie, Registrul de casă, Jurnalul de cumpărări, Balanța stocurilor, Situația imobilizărilor, Situația clienților de încasat, Analiza centrelor de profit, etc.
- Stabilim care rapoarte le dorim listate la imprimantă și care este imprimanta la care urmează să fie tipărite.
- Stabilim care rapoarte le dorim salvate pe disc (în directorul de arhivare) și în ce locație să fie salvate (inclusiv în rețea cu utilizator și parolă).
- Stabilim care rapoarte le dorim trimise ca atașament pe email și către care adrese de email să plece.
- Stabilim care rapoarte le dorim să fie semnate cu certificatul nostru digital - semnătură electronică.
2.
Putem crea pentru fiecare firmă la care ținem contabilitatea în Nexus ERP liste cu declarații (112, 300, etc) pe care trebuie să le depunem online conform vectorului