Borderou cu persoanele care primesc indemnizatia prin mandat postal

Modul Xecutive.SQL.Chenzina a 2-a
Am introdus raportul Borderou cu persoanele care primesc indemnizatia prin mandat postal