Tiparire bonuri in aplicatia Xecutive.Retail

In aplicatia Xecutive.Retail, validarea bonului implica:
• Salvare bon in baza de date
• Salvare bon in baza de date sau local pentru pentru a fi gestionat de aplicatia Xecutive.EcrPrint in vederea tiparirii la casa de marcat

In pagina CASA DE MARCAT, se stabilesc urmatoarele setari:
• Dispozitiv fiscal(ECR) - dispozitiv ales din lista de dispozitive care se pot crea si modifica in aplicatia Xecutive.EcrPrint
• Modul de salvare a bonurilor pentru a fi tiparite:
   • In baza de date
   • Local - pentru a minimiza transferul de date dintre baza de date si aplicatie
• Locatie aplicatie Xecutive.EcrPrint - necesara pentru salvarea fisierului care contine bonurile pentru tiparire