Actualizare nomenclator COR (functii si meserii) conform programului Revisal.

Modul Pionier Date personal
Am actualizat nomenclatorul de functii si mesirii COR conform programului Revisal.
Pentru actualizarea nomenclatorului trebuie sterse fisierele NOM_COR.DBF si NOM_COR.CDX din directorul Bazadate\Server pe statia unde se afla baza de data, inainte de instalarea noii versiuni de program.