Raport lunar privind utilizarea documentelor cu regim special

Modul Xecutive.SQL.Carnete
Am actualizat Raportul lunar cu privire la utilizarea documentelor cu regim special.
Am introdus in raport plaja de numere al carnetului, numarul curent, numerele nealocate si numerele anulate.