Rapoarte Livrari si achizitii detaliate pe facturi clienti sau furnizori pentru declaratia 394

Modul Xecutive.SQL.Declaratia 394
Am introdus rapoartele Livrari si Achizitii pentru declaratia 394.