Driver casa de marcat SAPEL

In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in sectiunea MANAGEMENT, pagina OPTIUNI, respectiv CASA DE MARCAT, se pot seta doua variante de driver pentru casa de marcat SAPEL: "Sapel vers1 - ASID.EXE" si "Sapel vers2 - ASID.EXE".
Daca se selecteaza prima versiune a driverului, bonul nefiscal se trimite la casa de marcat ca fisier separat cu extensia stabilita la valoarea setarii "EXTNF" din fisierul de setari "ASID.INI". A doua versiune a driverului trimite la casa de marcat bonul nefiscal ca fisier de bon fiscal cu extensia stabilita la valoarea setarii "EXTENSIE" din fisierul de setari "ASID.INI" si care contine linii de comentarii.
Ambele variante corespund driverului ASID.EXE cu versiunea 7.30. A doua varianta a driverului se selecteaza in cazul in care casa de marcat SAPEL nu permite listarea bonului nefiscal ca fisier separat cu extensia implicita ".NEF", valoarea setarii "EXTNF" din fisierul de setari "ASID.INI".