Numerotare documente

Aceasta modificare se aplica urmatoarelor module din Xecutive.SQL: Facturi clienti, Casa, Banca, Bonuri de consum, Bonuri de predare.

Numerotarea documentelor pe baza carnetelor predefinite se modifica astfel:

  • Numerele documentelor vor cuprinde o parte numerica (maxim 10 cifre) si un sufix optional (maxim 3 caractere).

  • In cazul in care carnetul selectat are numerotare automata, numarul este needitabil si va fi alocat in momentul validarii.

  • Alocarea automata a numerelor va tine cont de documentele validate (anulate sau nu) deja operate pe carnetul selectat. Prin urmare, la stergerea ultimului document, numarul acestuia va fi reutilizat.

  • Introducerea manuala a seriei si numarului in cazul unui carnet automat e posibila prin selectarea optiunii corespunzatoare din Instrumente->Setari generale. In acest caz e necesara o atentie deosebita la introducerea numarului deoarece va afecta alocarea automata pentru documentele ulterioare.

  • Carnetele definite pe un tip de document vor putea avea aceeasi serie doar in cazul in care plajele de numere nu se suprapun.

  • Carnetele epuizate nu se sterg ci se marcheaza doar ca fiind inactive.

  • Atentie! In timpul update-ului numerele actuale ale documentelor vor fi corectate, astfel incat orice caracter nenumeric va fi mutat pe campul Sufix.