Reevaluare imobilizari prin indici diferentiati

Xecutive.SQL.Full
Reevaluarea imobilizarilor ce au suferit modificari de valoare prin modernizari
se face specificand indici de reevaluare pentru fiecare modificare in parte.
Daca o inregistrare nu e corecta, este necesara stergerea si reintroducerea liniilor acesteia