Marfuri cu ridicata - FIsa magazie in functie detaliile de intrare

Modul Stocuri Marfuri cu ridicata
Am modificat raportul Fisa Magazie astfel incat sa se tina cont de datele de intrare (detaliile din fereastra a doua de jos)