Jurnalizare data intrare/data iesire in/din categoria de asigurat in modulul Contracte de munca

În modulul "Contracte de muncă" am adăugat o noua pagina "Istoric asigurat" unde vor fi jurnalizate toate intrările în categoria de asigurat și ieșirile din categoria de asigurat. Informațiile vor fi adăugate automat la operarea unui nou contract de muncă, a [...]

Procedură acordare sume prevăzute de .art. III alin. (1) și (2) din OUG 92/2020 - 50% - semnare Convenție și tabel nominal

Pentru salariații care beneficiază de sumele prevăzute de .art. III alin. (1) și (2) din OUG 92/2020 - 50% trebuie adăugată o înregistrare în tabul "Subvenții" din modulul "Contracte de munca". În momentul în care se primește un număr de convenție, trebuie [...]

Actualizare cerere, declarație și lista pentru acordarea sumelor prevăzute de art.I din OUG 92/2020 – 41.5%

Am actualizat cererea, declarația și lista pentru acordarea sumelor prevăzute de art.I din OUG 92/2020 – 41.5%. Angajatorii care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor trebuie să înregistreze în vectorul fiscal "Contribuția [...]

Cerere, declarație și Listă pentru acordarea sumelor prevăzute de art.I din OUG 92/2020 – 41.5%

Având în vedere noile funcționalități care s-au adus PDF-ului inteligent necesar depunerii de către angajatorii care solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, am simplificat procedura de generare a documentelor. În [...]