Am introdus in Nexus Salarii (versiunea 20.7.206) camp pentru Ore libere parinti pentru supravegherea copiilor conform legii 19/14.03.2020.

Legea 19/14.03.2020 permite parintilor sa beneficieze de zile libere platite in cazul inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Astfel, pot beneficia de zile libere platite, la cerere, parintii care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant, sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant

b) locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Precizam ca acest beneficiu se acorda unuia dintre parinti, pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu. Asadar, nu pot beneficia de zile libere platite ambii parinti, in acelasi timp.

Astfel, cazurile in care parintii pot beneficia de aceste zile libere platite sunt conditii meteorologice nefavorabile sau alte situatii extreme decretate de autoritatile competente, cum este si situatia actuala a inchiderii unitatilor scolare pentru prevenirea infestarii cu coronavirus (COVID-19).

Parintele va depune o cerere in acest sens la angajator. Cererea va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni.

Pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, parintele care sta acasa pentru supravegherea copilului beneficiaza de o indemnizatie pentru fiecare zi libera care se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Decontarea catre angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizatiei pentru zilele libere acordate parintilor se va face de catre ANOFM, in termen de 60 zile calendaristice de la depunerea unei cereri si a altor documente la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza in care isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia. Documentele necesare decontarii se depun prin posta electronica sau prin orice alt mijloc de comunicare agreat, in cel mult 30 zile de la data pla?ii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei, precizeaza Ministerul Muncii.

Sumele pentru plata indemnizatiei vor fi decontate angajatorului din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, iar utilizarea acestora cu alta destinatie decat plata cheltuielilor de personal, atrage raspunderea penala.

Operare ore libere parinti in Nexus Salarii

Incepand cu versiunea 20.7.206 am inclus camp pentru Ore OLP parinti si metoda de calcul pentru Salar OLP Parinti.

Pentru operare se alege in pontaj tip de ore OLP parinti.

Formula implicita de calcul pentru salar ore libere parinti utilizeaza in cadrul formulei orele OLP parinti, si calculeaza minimul din 0.75 X salar negocial si 0.75 X salariul mediu brut pe tara.

In cazul in care in urma instalari patch-ului apare formula de calcul pentru Salariul ore parinti supraveghere copii dar nu se calculeaza valoarea, trebuie incarcata formula de mai jos:

SELECT @retval=CASE WHEN b.ore_olp_par > 0 THEN dbo.minim(b.sal_neg , ISNULL(p.sal_med,0)) * 0.75* b.ore_olp_par * 8 / (@ore_lun*b.ore_norm) ELSE 0 END
FROM blc b
LEFT JOIN par_sal p ON p.perioada = LEFT(b.anluna,4) +'-'+RIGHT(b.anluna,2)
WHERE b.anluna=@anluna AND b.pct_lcr=@pl_blc AND b.id=@id_blc

Setarile necesare pentru lichidare multipla: https://nexuserp.ro/noutati.php?noutate=28921

La data de 26 Martie 2020 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Zile libere parinti pentru supravegherea copiilor prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus Salarii.

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 20.7.206. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.20.7.206 | Nexus Media