Având în vedere că începând cu 1 ianuarire 2023 în declarația D112, completarea distinctă a rândurilor 8.1 – 8.4., este obligatorie începând cu declararea veniturilor asimilate salariilor și a avantajelor impozabile/neimpozabile, după caz, aferente lunii ianuarie 2023, al căror termen de declarare este 25 februarie 2023, respectiv 25 aprilie 2023, pentru contribuabilii care au obligația depunerii trimestriale a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, am actualizat Nexus Salarii astfel încât să se poată opera aceste venituri impozabile/neimpozabile.

Astfel, conform D112 la rândurile 8.1, 8.2 și 8.3 se vor completa distinct:

 • prime, stimulente, alte sporuri;
 • venituri impozabile asimilate salariilor:
 • indemnizații de delegare;
 • indemnizații de detașare;
 • indemnizații specifice detașării transnaționale;
 • prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate;
 • indemnizația de neconcurență;
 • avantaje în bani și în natură:
 • contravaloarea tichetelor de masă;
 • contravaloarea tichetelor de creșă;
 • contravaloarea tichetelor cadou;
 • contravaloarea tichetelor culturale;
 • contravaloarea voucherelor de vacanță;
 • avantaje primite de la terți ca urmare a unei relații contractuale între părți;
 • prime de asigurare, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, plătite de către suportator pentru
 • angajații proprii la momentul plății acestora, altele decât cele obligatorii și cele din categoria celor neimpozabile.


  La rândul 8.4 trebuie completate, astfel, următoarele venituri neimpozabile:
 • indemnizații de delegare;
 • indemnizații de detașare;
 • indemnizații specifice detașării transnaționale;
 • prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate;
 • avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării și la momentul exercitării acestora;
 • contribuțiile la un fond de pensii facultative, precum și contribuțiile la scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;
 • contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

  In Nexus Salarii, în cadrul ferestrei de editare, am introdus în cadrul tabului Venituri asimilate/Avantaje posibilitatea de adăugare sume specificând Tipul de venit conform D112.
  Pentru fiecare tip de venit există informații dacă acceptă sumăimpozabilă, neimpozabilă sau ambele cazuri. In funcție de aceste opțiuni, în fereastra de editare venit, se vor activa controalele pentru sumă neimpozabilă sau sumă impozabilă.
  In plus, pentru aceste sume, am introdus opțiunea dacă venitul respectiv se acordă în sumă Brută sau Netă.

  De exemplu, dorim să acordăm un venit de tip Indemnizație de delegare.
  In Nexus Salarii, în cadrul ferestrei de editare, accesăm pagina Venituri asimilate/Avantaje și apăsăm butonul Adaug. Deschidem lista cu Tip sume suplimentare și apăsăm Adaug.
  Introducem denumirea Indemnizație de delegare, selectăm opțiunea de sumă Brută sau Netă, iar la tip venit conform D112 selectăm Indemnizații de delegare. Acest tip de venit Indemnizație de delegare, având ambele opțiuni setate că suportă sume neimpozabile cât și impozabile, la completarea sumei în Salarii se vor activa ambele câmpuri la editare: Sume neimpozabile și Sume impozabile.

  Aceste sume se vor declara în D112 la rubrica 8.1., 8.2., 8.3. si 8.4. în funcție de tipul de venit conform D112.

  La data de 14 Decembrie 2022 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Venituri asimilate salariilor și Avantaje în bani sau natură în Nexus Salarii incepand cu 1 ianuarie 2023 prin modificarea funcţionalităţilor existente în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus Salarii.

  Această modificare de funcţionalitate o veţi putea regăsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 23.1. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

  Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

  | v.23.1 | Nexus Media