În cadrul modulului "Rapoarte vizită agenți" am adăugat un nou tip de raport, "Vizită agent". Acest raport este de tip chestionar și cuprinde o listă de întrebări și răspunsuri. Lista de întrebări poate fi configurată în cadrul unui model, care va fi adăugat din Opțiuni, "Modele rapoarte vizită agenți". Întrebările pot avea răspunsuri de patru tipuri: listă de valori, selecție multiplă din lista de valori, text și check (bifă). Pentru variantele de răspuns de tip listă de valori se vor separa valorile prin tasta ENTER.
Adăugarea rapoartelor de tip vizită agent se va face doar pe baza modelelor, iar la salvare se vor însera toate întrebările din cadrul modelului, urmând a fi completate ulterior răspunsurile.
Pentru a reduce timpul de generare a rapoartelor a fost adăugat asistentul "Generare rapoarte vizită agent", care va genera rapoarte multiple automat, în funcție de o periodicitate stabilită pe traseul rutei și modelele selectate. În scopul obținerii unei imagini mai ample asupra vizitelor agenților a fost creat raportul de tip centralizare, "Detalii vizită agenți", care cuprinde lista de întrebări și răspunsuri stabilite în urma vizitei.
Aceste modificări au fost adăugate și în aplicația "Nexus SFA Online", pe pagina clientului.

La data de 29 Noiembrie 2022 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Tip nou de raport pentru agenții de vânzări - Vizită agenți prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Rapoarte distribuitori.

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 22.15. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.22.16 | Nexus Media