Am modificat in Nexus Salarii la suspendarea contractelor de munca conform art.52, alin.3 sa figureze in pontaj cu ore lucratoare conform tipului de pontaj stabilit la contractul de munca.

Conform art.52, alin.3, suspendarea contractului de munca se poate face in cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Astfel, pentru contractele de munca suspendate cu acest temei legal ele vor figura in pontaj cu tip de ore lucratoare conform contractului de munca. Repartizarea zilelor nelucrate ca urmare a reducerii activitatii se va face manual in pontaj.


La data de 30 Aprilie 2020 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Suspendare contract de munca conform art.52, alin.3 - pontaj ore lucratoare prin modificarea funcţionalităţilor existente în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus Salarii.

Această modificare de funcţionalitate o veţi putea regăsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 20.7.529. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.20.7.529 | Nexus Media