Am modificat in Nexus Salarii la suspendarea contractelor de munca conform art.52, alin.3 sa figureze in pontaj cu ore lucratoare conform tipului de pontaj stabilit la contractul de munca.

Conform art.52, alin.3, suspendarea contractului de munca se poate face in cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Astfel, pentru contractele de munca suspendate cu acest temei legal ele vor figura in pontaj cu tip de ore lucratoare conform contractului de munca. Repartizarea zilelor nelucrate ca urmare a reducerii activitatii se va face manual in pontaj.

| v.20.7.529 | Nexus Media