Începând cu versiunea 22.11 am actualizat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici (microentităţi, entităţi mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităţi de interes public) aprobat prin OMF nr. 1669/2022.


La data de 1 August 2022 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Raportări contabile semestriale aferente anului 2022 prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus Analist şi modulul Bilant.

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 22.10. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.22.11 | Nexus Media