Pentru acordarea de subventii conform Art. 1 alin. (4) din OUG 132/2020 – cu privire la reducerea timpului munca (Kurzarbeit) in Nexus Salarii procedam astfel:

1. Se adauga pe contractul de munca subventia Procedura acordare sume prevazute de Art. 1 alin. (4) din OUG 132/2020 - reducere timp munca, cu specificare perioada de acordare, nr si data decizie;

2. Se adauga un nou Bon lucru pe o formatie creata in acest sens (de ex REDUCERE TIMP MUNCA)

3. Se adauga sporul Indemnizatie OUG 132 in pagina Sporuri, cu legatura la Formatia REDUCERE TIMP MUNCA. Verificati inainte daca este formula de mai jos. Daca nu exista, ori o copiati de mai jos, ori dati pe spor Formula implicita (incepand cu v 20.21.137). Atentie! Codul sporului trebuie sa fie O132!
Valoarea sporului Indemnizatie OUG 132 se calculeaza ca 75% din diferenta dintre salariul de baza brut conform contractului de munca (proportional cu perioada activa din luna a contractului de munca) si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca

Atentie! Avand in vedere ca legislatia este neclara, in Nexus am creat doua formule de calcul pentru indemnizatia privind reducerea timpului de munca. Clientul poate opta pentru calculul indemnizatiei astfel:
A. fara reducerea salariului negociat si a normei contractului in Revisal
B. cu reducerea salariului negociat si a normei contractului in Revisal

A. Formula calcul spor OUG 132/2020 fara reducerea salariului negociat in Revisal

IF @pt_co = 0
SELECT @ret_val = CASE WHEN ISNULL(o.zile,0) >0 THEN
(b.sal_neg / (@ore_lun/8)*(dbo.zile_lcr_per(b.dela_data, b.pnla_data)- ISNULL(b_ant.zz_ssp, 0)) - ISNULL(b_ant.tdbc, 0)) * 75/100
ELSE 0 END,
@ret_ore = ISNULL(o.ore, 0),
@ret_proc = 75
FROM blc_linii s
INNER JOIN blc_view b ON s.anluna = b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
CROSS APPLY (
SELECT SUM(tdbc-cm_soc-cm_soc1-cm_dmps-cm_dmps1) AS tdbc, SUM(zz_ssp+ore_cm/ore_norm) AS zz_ssp
FROM blc_view WHERE anluna = b.anluna AND pl_cm = b.pl_cm AND id_cm = b.id_cm AND (id !=b.id OR pct_lcr !=b.pct_lcr) AND b.dela_data = dela_data AND b.pnla_data = pnla_data
) b_ant
LEFT JOIN (
SELECT p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc, COUNT(DISTINCT p.data) AS zile, SUM(p.ore) AS ore
FROM Sal_Pontaj p
INNER JOIN Sal_Pontaj_NomOre n ON p.tip = n.id
WHERE n.simbol='RT' AND p.anluna=@anluna AND p.pl_blc=@pl_blc AND p.id_blc=@id_blc
GROUP BY p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc
) o ON s.anluna=o.anluna AND s.pl_blc=o.pl_blc AND s.id_blc=o.id_blc
WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
ELSE
SELECT @ret_val = 0,
@ret_ore = 0,
@ret_proc = 0
FROM blc_linii s
INNER JOIN blc b ON s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp

B. Formula calcul spor OUG 132/2020 cu reducerea salariului negociat in Revisal, in acest caz in cadrul formulei se va aduce salariul negociat anterior:

IF @pt_co = 0
SELECT @ret_val = CASE WHEN ISNULL(o.zile,0) >0 THEN (ISNULL((SELECT TOP 1 sal_neg FROM Sal_Salariu WHERE pl_cm = b.pl_cm AND id_cm = b.id_cm AND data_doc <= b.dela_data AND id != b.id_salar ORDER BY data_doc DESC, id DESC),0) / (@ore_lun/8)*(dbo.zile_lcr_per(b.dela_data, b.pnla_data)- ISNULL(b_ant.zz_ssp, 0)) - ISNULL(b_ant.tdbc, 0)) * 75/100 ELSE 0 END,
@ret_ore = ISNULL(o.ore, 0),
@ret_proc = 75
FROM blc_linii s
INNER JOIN blc_view b ON s.anluna = b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
CROSS APPLY (
SELECT SUM(tdbc-cm_soc-cm_soc1-cm_dmps-cm_dmps1) AS tdbc, SUM(zz_ssp+ore_cm/ore_norm) AS zz_ssp
FROM blc_view
WHERE anluna = b.anluna AND pl_cm = b.pl_cm AND id_cm = b.id_cm AND (id !=b.id OR pct_lcr !=b.pct_lcr) AND b.dela_data = dela_data AND b.pnla_data = pnla_data
) b_ant
LEFT JOIN (
SELECT p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc, COUNT(DISTINCT p.data) AS zile, SUM(p.ore) AS ore
FROM Sal_Pontaj p
INNER JOIN Sal_Pontaj_NomOre n ON p.tip = n.id
WHERE n.simbol='RT' AND p.anluna=@anluna AND p.pl_blc=@pl_blc AND p.id_blc=@id_blc
GROUP BY p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc
) o ON s.anluna=o.anluna AND s.pl_blc=o.pl_blc AND s.id_blc=o.id_blc
WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
ELSE
SELECT @ret_val = 0,
@ret_ore = 0,
@ret_proc = 0
FROM blc_linii s
INNER JOIN blc b ON s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp

4. Se opereaza in Pontaje orele conform timpului redus. De exemplu daca reducem de la 8 ore la 3 ore timpul de lucru, vom opera astfel: in zilele in care se reduce timpul, veti opera 3 ore de tip regie pe formatia principala din contract si 5 ore de tip Reducere timp munca pe formatia REDUCERE TIMP REDUS.

5. Apelam comanda Sincronizare si Calcul -> Lichidari multiple.

6. Calculam salariile

7. Apelam asistentul de generare documente online pentru platforma aici.gov.ro (din cadrul comenzii Asistenti).

Obligatoriu:
1. Se lucreaza cu bonuri de lucru diferite
2. Se lucreaza cu chenzine multiple

ATENTIE: pentru salariatii cu norma de tip ore/saptamana, ore/luna formula de mai sus nu este valabila. Pentru acesti salariati, operati identic conform pasilor de mai sus, cu precizarea ca trebuie creat alt spor INDEMNIZATIE OUG 132 norme diferite, la care sa ii atasati formula de mai jos, urmand ca suma indemnizatiei sa fie calculata si completata manual de catre utilizator.
Formula indemnizatie OUG 132:

IF @pt_co = 0
SELECT @ret_val = s.valoare,
@ret_ore = 0,
@ret_proc = 0
FROM blc_linii s
INNER JOIN blc b ON s.anluna=b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
ELSE
SELECT @ret_val = 0,
@ret_ore = 0,
@ret_proc = 0

La data de 14 Ianuarie 2021 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Procedura acordare sume prevazute de Art. 1 alin. (4) din OUG 132/2020 – reducere timp munca (Kurzarbeit) prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus Salarii şi modulul Salarii.

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul . Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v. urmatoare | Nexus Media