Pentru creșterea productivității și a eficienței activităților zilnice ale utilizatorilor, am introdus în aplicația Nexus ERP un nou instrument de vizualizare rapidă a datelor sub forma unui tabel (grid), având multiple funcții de organizare a coloanelor, filtrare rapidă, grupare și export de date în fișiere pentru prelucrări ulterioare.
Pentru început, acest nou mod de afișare a fost activat pentru majoritatea rapoartelor din Nexus ERP, inclusiv a celor create în baza funcțiilor customizate. Astfel, în fereastra de configurare a raportului, am introdus pe pagina "General" două opțiuni noi:
- Mod afișare, listă ce va permite selectarea uneia dintre valorile: "Raport standard" (implicit selectată) sau "Tabel în fereastră separată";
- Încadrare coloane pe întreaga lățime a raportului (implicit bifată).

În cazul în care se alege "Tabel în fereastră separată", atunci rezultatele se vor afișa într-o nouă fereastră fullscreen, sub forma unui tabel (grid). În funcție de opțiunea utilizatorului, coloanele vor fi încadrate pe întreaga lățime a ferestrei respectând proporțiile presetate sau se vor redimensiona corespunzător datelor conținute. În acest ultim caz va fi vizibilă și bara de scroll orizontal.

Fereastra de vizualizare include următoarele funcționalități:
- În meniul superior, pe butonul Vizualizare se poate opta pentru ascunderea / afișarea zonei de detalii raport, a totalurilor generale și a totalurilor aferente grupărilor. În plus, atât capul de tabel cât și informațiile din celule pot fi afișate pe mai multe rânduri.
- Informațiile afișate în grid pot fi exportate în mai multe formate (XLS, XLSX, CSV, PDF), utilizatorii având astfel posibilitatea de a prelucra ulterior datele.
- În funcție de anumite criterii se poate schimba culoarea scrisului sau cea de fundal, pentru o celulă sau pentru întreg rândul.
- Prin meniul contextual, afișat la click-dreapta pe o înregistrare, vor fi disponibile acțiuni ca: deschiderea în editare a diverselor entități ce apar pe acea înregistrare (partener, delegat, agent, produs, etc.) sau lansarea unui alt raport (tip tabel sau standard) plecând de la înregistrarea selectată (cum sunt formular factură, fișă partener, etc.)

Cu toate ca noul mod de afișare, prin viteza mai mare de afișare și posibilitățile multiple de prelucrare, va fi util și pentru rapoartele existente din Nexus ERP, beneficiul maxim se va atinge prin utilizarea rapoartelor bazate pe funcții customizate. Astfel se pot scoate în evidență anumite informații afișate și se pot adăuga acțiuni în meniul contextual, prin crearea unor coloane speciale, după cum urmează:
- Coloana având ca denumire [linktodoc_actiune] și ca valoare un string de tipul [id_modul|cheie]. Ce urmează dupa "linktodoc_" va apărea în meniul contextual. Efectul va fi deschiderea ferestrei de editare din modulul specificat prin "id_modul", pentru înregistrare având ca și cheie primară valoarea din "cheie", coloanele fiind separate prin virgulă.
Spre exemplu, pentru editarea unei facturi de client, denumirea coloanei poate fi [linktodoc_Editeaza factura] iar valoarea acesteia poate fi "68|202302,1,87437665", unde 68 este id-ul modulului Facturi clienti iar "202302,1,87437665" reprezintă cheia înregistrării, formată din: [anluna], [pct_lcr] și [id].
- Coloana având ca denumire [linktorap_denumire raport] și ca valoare un string de tipul [cod_raport|cheie]. Ce urmează dupa "linktorap_" va apărea în meniul contextual. Efectul va fi execuția raportului specificat prin "cod_raport", pentru înregistrare având ca și cheie primară valoarea din "cheie", coloanele fiind separate prin virgulă.
Spre exemplu, pentru deschiderea unei fișe de partener, denumirea coloanei poate fi [linktorap_Fisa client] iar valoarea acesteia poate fi "D366162|1,328904", unde "D366162" este codul raportului iar "1,328904" reprezintă cheia înregistrării, formată din: [pct_lcr] și [id].
Notă: În cazul în care se dorește a se distinge vizual, în meniul contextual, a rapoartelor de tip tabelar față de cele standard, se poate adăuga la codul raportului o litera corespunzatoare tipului acestuia (_S pt Standard, _F pt Fereastra). Pentru exemplul de mai sus, codul devine D366162_F sau D366162_S.
- Coloana având ca denumire [backcolor] și ca valoare un număr întreg corespunzător culorii de fundal de pe înregistrare.
- Coloana având ca denumire [forecolor] și ca valoare un număr întreg corespunzator culorii scrisului de pe înregistrare.
- Coloana având ca denumire [backcolor_coloana] și ca valoare un număr întreg corespunzator culorii de fundal valabilă doar pentru coloana specificată de pe înregistrare. Ca exemplu, coloana [backcolor_Scadenta Factura] va colora doar fundalul din celula corespunzatoare coloanei [Scadenta Factura].
- Coloana având ca denumire [forecolor_coloana] și ca valoare un număr întreg corespunzător culorii scrisului valabilă doar pentru coloana specificată de pe înregistrare. Ca exemplu, coloana [forecolor_Valoare] va colora doar scrisul din celula corespunzatoare coloanei [Valoare].

La data de 28 Martie 2023 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Posibilitate vizualizare rapidă a datelor dintr-un raport sub forma unui tabel (grid) afișat în fereastră separată prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Facturi clienti.

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 23.6.561. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.23.6.561 | Nexus Media