În contextul ordonanței de urgența 115 DIN 16.07.2020 privind acordarea de tichete sociale în valoare de 40 RON pe ZI, pe suport electronic, pentru mese calde, unor categorii de persoane dintre cele mai defavorizate, am modificat aplicatia NexusERP și NexusEasyRetail (v.20.23.)

Astfel, în aplicația NexusERP, în fereastra de editare a modulului "Listă tichete de masă", am adăugat un tip nou de tichet, tichet "Social". Acesta trebuie sa fie definit cu valoare 0, însemnând că este tichet electronic.

În aplicația NexusEasyRetail, în fereastra de plăți, poate fi regăsit tichetul mai sus menționat în lista de tichete electronice. Pentru a facilita operarea se va precompleta suma asociată tipului de plată cu minimul dintre 40 și diferența de plată.

La validarea bonului fiscal, suma încasată cu tichet social se va înregistra în casa de marcat pe "Alte forme de plată".

În cazul în care se va încerca validarea unui bon fiscal pentru care s-a adăugat o incasare cu Tichete sociale în valoare mai mare de 40 RON, utilizatorul v-a primi un mesaj de eroare, iar validare va fi blocată până cand utilizatorul v-a introduce o valoare mai mică sau egală cu 40 RON pentru tichetul social.

La data de 26 Noiembrie 2020 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Posibilitate încasare cu tichete sociale în aplicația NexusEasyRetail prin modificarea funcţionalităţilor existente în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP.

Această modificare de funcţionalitate o veţi putea regăsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 20.23. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.20.23 | Nexus Media