Pentru a acoperi o paletă cat mai mare privind rapoartele si situațiile necesare, am modificat aplicația NexusERP (v.21.3.) astfel încât utilizatorii să aibă posibilitatea creării de rapoarte din rezultatele returnate de funcțiile customizate.

Astfel, în modulul "Functii customizate" am adăugat 4 tipuri noi:
- Raport NexusERP (inline)
- Raport NexusERP (standard)
- Formular NexusERP (inline)
- Formular NexusERP (standard)

Tipul "Raport NexusERP (inline sau standard)" se poate utiliza la crearea de funcții pentru generarea de rapoarte standard.
Tipul "Formular NexusERP (inline sau standard)" se poate utiliza la crearea de funcții pentru generarea de rapoarte de tip formular.

În cadrul funcției customizate se poate opta pentru luarea in calcul a documentelor doar dintr-o anumită perioadă (spre exemplu luna curenta). În acest caz se va ține cont în corpul funcției de parametri @data_ini (data de început) și @data_fin (data de final).

În plus, se poate opta pentru returnarea rezultatelor ținând cont de documentul selectat (spre exemplu în cazul unui formular), prin intermediul parametrilor @al_tabel (anul si luna), @pl_tabel (punctul de lucru) si @id_tabel (id-ul).

În cazul formularelor, este necesară adăugarea în setul de coloane returnate de funcția customizată a unui câmp "antet", care să conțină cheia primară a documentelor (antet = anluna + "_" + dbo.id2cod(pct_lcr, id)). Acest camp se utilizeaza intern la gruparea documentelor in cadrul raportului.

În fereastra de configurare a rapoartelor (pentru moment în modulul Facturi clienți, Comenzi de la clienți, Urmărire clienți, Management Hotel, Timeline), am adăugat 2 tipuri de rapoarte noi, implicite, utilizate doar pentru gruparea rapoartelor importate din funcții:
- Funcții custom - Formular
- Funcții custom - Raport

Tot în aceasta fereastră am adăugat și butonul "Import din funcții customizate". Prin intermediul acestuia, utilizatorii au posiblitatea de a importa funcțiile adaugate anterior în modulul "Funcții customizate", cu tipurile mai sus menționate. În cadrul fereastrei de import se poate opta pentru setarea perioadei, optiune disponibilă ulterior importului în pagina setări a raportului. Atentie! Setarea privind perioada are efect doar în cazul în care funcția utilizată ține cont de parametrii anterior mentionați, @data_ini si @data_fin.

Ulterior importului, rapoartele pot fi regăsite în lista de raporte ale modulului, sub tipul aferent fiecăruia.
Coloanele disponibile în cadrul raportului sunt importate ca și câmpuri calculate, utilizatorul având posibilitatea modificării tipului acestora și grupării după ele.

Atentie! În cazul în care se adaugă coloane noi în funcție customizată este necesară ștergerea raportului și importarea din nou a acestuia.
Rapoarte de genul acesta vor fi valabile doar pentru societatea curentă (nu pot fi salvate ca rapoarte globale), funcțiile customizate fiind salvate pe fiecare societate în parte.

La data de 1 Februarie 2021 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Posibilitate creare rapoarte din funcții customizate prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP.

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 21.3. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.21.3 | Nexus Media