Pentru a permite evidența stocurilor și mișcărilor de produse în mai multe variante de paletizare, modulele aplicației Nexus ERP au fost modificate astfel:
1. În fereastra de editare a atributelor de lot s-a adăugat un câmp pentru selecția variantei de ambalare. Variantele de ambalare vor fi cele stabilite pentru acel articol în secțiunea Coduri echivalente. O variantă de ambalare va avea definite următoarele informații: cod, UM, factor de conversie față de unitatea de măsură principală.
2. A fost creat un drept special pentru configurarea ferestrei de atribute de lot: Configurare fereastră definire atribute lot, modulul Societăți.
3. În modulul Lansare producție pentru opțiunea "Metodă generare număr lot" a fost adăugată varianta de generare prin funcție customizată. Pe lângă variantele existente până acum vor apărea și funcțiile customizate. Pentru aceasta s-a creat un nou tip de funcție customizată pentu generarea unui număr de lot, "Generare număr lot".
De exemplu, un model de funcție customizată ar putea fi:
SELECT @valoare = a.atribut1 + a.atribut4 + dbo.string(l.id)
FROM linlansprod l
INNER JOIN nr_lot_atrib a ON l.pl_pr = a.pl_pr AND l.id_pr = a.id_pr AND l.nr_lot = a.nr_lot
WHERE l.anluna = @al_tabel AND l.pct_lcr = @pl_tabel AND l.id = @id_tabel
4. În cadrul modulului Lansare în producție s-a modificat fereastra de generare a bonului de predare producție pentru a permite deschiderea ferestrei de editare a atributelor de lot. La salvare se va genera și numărul de lot, executând funcția customizată, dacă a fost definită corespunzător.
5. Ferestrele de editare linii document au fost modificate astfel încât să calculeze cantitatea în UM secundară după factorul de conversie al variantei de ambalare corespunzătoare lotului, în următoarele module: Avize de însoțire marfă, Facturi clienți, Transfer între conturi, Transfer între gestiuni, Bon de predare producție, PV. diferențe inventar. Au fost modificate și rapoartele de tip centralizare din aceste module și modulele Stocuri și Centralizare stocuri pentru a prezenta corect cantitatea în UM secundară.


La data de 20 Octombrie 2023 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Posibilitate evidențiere stocuri și mișcări de produse în mai multe variante de paletizare prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus Productie şi modulul Lansare productie.

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 23.11. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.23.11 | Nexus Media