În tabul de opțiuni al modulului de "Lansare producție" am adăugat setarea "Mod de afișare" care cuprinde două opțiuni: "Faze de producție" și "Antecalcul".
În cazul în care se alege prima opțiune, la expandarea liniilor din cadrul lansărilor vor fi afișate fazele de producție, iar la alegerea celei de a doua opțiuni, se vor afișa produsele care fac parte din antecalculul liniei.

| v.20.18 | Nexus Media