In cadrul grupului Financiar am creat un nou modul: Plăți/Încasări planificate
Scopul acestui modul este de a înregistra plățile și încasările viitoare, altele decât cele provenite in facturi, în scopul creșterii acurateței analizei Cash-Flow.
Exemple de astfel de plăți sunt: chiriile pentru imoblie sau utilaje, împrumuturile și restituirea acestora, investițiile sau incasările din vânzari retail.
Înregistrarea in program permite atât adăugarea de operațiuni valabile doar la data specificată cat și a operațiunilor repetitive.

| v.21.2 | Nexus Media