Incepand ca versiunea V21.2. am modificat in Nexus ERP, modulul Audit intern, verificarea plafoanelor fiscale pentru anul 2021.

Conform legislatiei in anul 2021 avem cateva modificari privind plafoanele fiscale.

Mai jos, regasiti plafoanele din anul 2021 pentru impozitarea micro, scutirea de TVA, plata TVA precum si achizițiile intracomunitare:

1. Plafonul pentru TVA la incasare
Conform Legii 296/2020, incepand cu 1 ianuarie 2021, s-a dublat plafonul de la 2.250.000 de lei la un plafon de 4.500.000 de lei.

Deci, sistemul de TVA la incasare poate fi aplicat, in 2021, de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, cu activitate in Romania, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic 2020 n-a depasit plafonul de 4.500.000 de lei.

Conform articolului 282 din Codul fiscal “Persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 4.500.000 lei si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei în care persoana impozabila si-a exercitat optiunea, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul în curs”.

Sistemul de TVA la incasare poate fi aplicat si de contribuabilii care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului, cu activitate în Romania, daca opteaza pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA.

2. Plafonul pentru scutirea de TVA

Codul fiscal la articolul 310, prevede ca cei care se incadreaza in 2021 in plafonul de 88.500 euro, pot aplica regimul special de scutire de TVA, adica 300.000 de lei, la cursul de schimb de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Regimul de TVA este de regula obligatoriu, exceptie fac contribuabilii a caror cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara acestui plafon si deci pot aplica regimul de scutire de TVA.

O persoană impozabila care aplică regimul scutirii de TVA în anul 2021 poate sa treaca oricand la regimul normal de taxa. O entitate nou-înființata poate aplica scutirea dacă declară o cifra de afaceri anuala estimata sub plafonul de scutire, fara sa opteze pentru regimul normal de taxare.

Dacă plafonul de scutire este depașit, contribuabilul este obligat sa ceara inregistrarea in scopuri de TVA în zece zile de la egalarea sau depasirea plafonului. Data depasirii plafonului este considerata a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei în care plafonul a fost atins ori depasit, iar regimul de scutire se aplica pana la data inregistrării pentru scopuri de TVA.

Atentie! In luna octombrie 2020 s-a adus o ajustare la normele Codului fiscal privind activitatea agentiilor de turism si a entitatilor care comercializeaza bunuri in regim second-hand . S-a modificat felul în care se calculeaza, pentru acesti contribuabili, incadrarea in plafonul ce permite scutirea de TVA, ceea ce inseamna ca unii pot fi obligati sa devină platitori de TVA pentru ca se iau în calcul, mai nou, preturile de vanzare, nu marjele de profit.

3. Plafonul pentru plata trimestriala a TVA

Perioada fiscala pentru plata TVA este, în mod normal, luna calendaristica, potrivit art 322 din Codul fiscal.

Perioada fiscala este trimestrul pentru contribuabilii care în cursul anului 2020 au realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în Romania, dar care dau drept de deducere, care n-a depășit plafonul de 100.000 de euro.

Echivalentul în lei al plafonului se determină în baza cursului de schimb comunicat pentru data de 31 decembrie a anului 2020, adica 4.8744 lei pe euro si in consecinta plafonul este de 487.440 de lei, iar depasirea acestuia în 2020 duce în 2021 la trecerea la perioada fiscala lunara.

Cei care depun deconturi trimestriale trebuie să depună la ANAF, pană la data de 25 ianuarie, o declaratie de mentiuni in care sa inscrie cifra de afaceri din anul precedent și o mențiune că n-a făcut achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.

4. Plafonul pentru impozitarea microintreprinderilor

Plafonul in functie de care o firma aplica regimul de impozitare a veniturilor microintreprinderii este, în 2021, de 1.000.000 de euro.

Conform Codului fiscal, “Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile”. Cursul este 4.8694 lei pe euro la finele anului trecut, iar echivalentul în lei este de 4.869.400 lei. Firmele care în 2020 au obținut venituri sub acest plafon aplică în 2021 impozitul pe venitul microintreprinderilor.

Depasirea plafonului va obliga contribuabilul la trecerea la impozitul pe profit. Ca o exceptie de la regula microintreprinderile care au un capital social minim de 45.000 de lei si cel puțin doi salariati pot trece optional la regimul impozitarii profitului.

In afara de conditia incadrarii sub plafonul de venituri de un milion de euro, capitalul social trebuie să fie detinut de persoane, altele decat statul și unitățile administrativ-teritoriale, iar contribuabilul nu trebuie sa fie in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrată la Registrul Comertului sau la instantele judecatoresti.

5. Plafonul pentru achizitiile intracomunitare de bunuri

Plafonul valabil în 2021 ramane acelasi si este de 10.000 de euro, acesta fiind calculat la cursul de schimb de la data aderării României la Uniunea Europeană adica 34.000 lei.

Deci nu sunt considerate operatiuni impozabile în Romania achizitiile intracomunitare de bunuri, daca sunt făcute de o persoană impozabila care efectuează numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoană juridică neimpozabila si valoarea totala a acestor achiziții intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 de euro.

La data de 8 Ianuarie 2021 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Modificare plafoane fiscale 2021 prin modificarea funcţionalităţilor existente în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Audit intern.

Această modificare de funcţionalitate o veţi putea regăsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 21.2.0. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.21.2.0 | Nexus Media