Am modificat câmpul "Se produce la vânzare" din fereastra de editare a unui produs din cadrul modulului "Bunuri si servicii - articole" din aplicatia NexusERP (v.20.21.15.) in "Mod vânzare în EasyRetail". Acesta va permite 3 variante:
- Se vinde din stoc (valoare implicită)
- Se produce la vânzare
- Se produce unde există rețetă

Modificarea se propagă asupra modului în care se vinde produsul în aplicația NexusEasyRetail (interfata Restaurant, Fast Food, Catering).

Astfel, în cazul în care se selectează "Se vinde din stoc", atunci la vânzare se scade produsul din stoc.

În cazul în care se selectează "Se produce la vânzare", la adăugarea produsului pe bon se verifică daca produsul are rețetă definită în modulul "Catalog rețete". În cazul în care produsul nu are rețetă, atunci apare un mesaj de eroare, altfel se adaugă produsul pe bon și se generează bucataria.

În cazul în care se selectează "Se produce unde există rețetă", atunci produsul este adus în interfața dacă are stoc sau dacă are definită rețetă. În cazul în care produsul are rețetă atunci se generează bucătăria și se scade bonul prin intermediul bucătăriei. În cazul în care produsul nu are rețetă dar are stoc atunci se scade produsul din stoc.

Opțiunea "Se produce unde există rețetă" se recomandă pentru cazurile în care se dorește vânzarea aceluiași produs din două conturi diferite (si pe pos-uri diferite), si cu descarcare diferită de stoc . Spre exemplu pe un pos se vinde din contul de Produse finite, pentru care produsul are definită rețetă (caz în care se generează bucătărie la vânzare), iar pe un pos se vinde din contul de Marfă cu amănuntul/ridicata unde produsul are stoc la vânzare (caz in care produsul se scade direct din stoc).

| v.20.21.15 | Nexus Media