Începând cu luna August 2022, se modifică modul de calcul pentru contribuțiile datorate de către salariații care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor pentru care baza lunară de calcul cumulată este mai mică decât salariul minim brut pe ţară garantat, astfel:
- salariatului i se rețin contribuțiile la nivelul bazei de calcul aferentă venitului realizat
- angajatorul/plătitorul de venituri suportă diferența de contribuții calculate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, potrivit art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal.

Important!
Conform ART. 135^1*) :
(1) În înţelesul prezentului titlu, prin salariu de bază minim brut pe ţară se înţelege salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative.
(2) În situaţia în care, prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative, se utilizează, în acelaşi an, mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, diferenţiat în funcţie de studii, de vechime sau alte criterii prevăzute de lege, în aplicarea prevederilor art. 145, 146, 148, 151, 157^1, 170, 174 şi 180, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Formulă de calcul pentru Salariul minim brut pe ţară:
(Salariul minim brut pe ţară garantat în plată(2550)/Numărul de zile lucrătoare din lună) x Numărul de zile lucrate din lună

Pentru plata contributțiilor la salariul minim. în modulul Contracte de munca trebuie să se opereze jurnalizarea opțiunii Contribuții CAS și CASS cu valoarea La salar minim 1.
În cazul în care salariatul se încadrează la exceptții (pensionar, student sau salariat care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii și asimilate salariilor pentru care baza lunară de calcul cumulată este mai mare sau egală cu salariul minim brut pe țară garantat) va alege valoarea Exceptat.

Important!
De asemenea, salariații care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate au obligația de a depune o declarație pe propria răspunedere din care să rezulte că baza de calcul cumulată este mai mare sau egală cu salariul minim brut pe ţară. Această declarație se poate genera din Nexus, din modulul Contracte de muncă --> click dreapta pe salariat --> Declarație pe propria răspundere pentru contractele part-time.

Modificările sunt incluse în versiunea 22.11.224

La data de 24 August 2022 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Modificare calcul salarii pentru contracte part time incepand cu luna August 2022 prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus Salarii şi modulul Salarii.

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 22.11. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.22.11.224 | Nexus Media