În modulul "Note de intrare recepție" am adăugat opțiunea "Mod generare NIR WMS Recepții". Aceasta conține valorile: "Recepții în baza cantităților cântărite" (modul de lucru actual și valoarea implicită a opțiunii) și "Recepții în baza cantităților din facturi". La generare NIR se va ține cont de această setare, iar numărul de lot va fi generat la fel ca cel din aplicația de WMS Recepții.
Totodată, am adăugat un nou model de raport pentru "Listă intrări" care se numește "Situație cantități cântărite vs. cantități furnizate". După cum îi spune și numele, se va urmări pentru fiecare intrare cantitatea furnizată, cantitatea cântărită și diferența cantității cântărite.
Funcționalitatea este disponibilă începând cu versiunea 21.2.

| v.21.2 | Nexus Media