Pentru a rezolva anumite situatii intalnite in practicile comerciale, in care se impune utilizarea mai multe cursuri valutare pentru aceeasi valuta (exemplu: cursuri valutare mai mari pentru facturi cu plata la termen sau pentru includerea unor eventuale riscuri sau costuri legate de schimbul valutar),
in modulul "Valute" s-a creat posibilitatea de a declara pentru o valută faptul că e echivalentă (un derivat) a unui deviz standard, permitand chiar specificarea, optionala, a unui procent pentru actualizare curs. Completarea acestuia are ca efect calculul automat al cursului valutar in functie de cursul devizului standard
Nota: Conversiile preturilor intre devize echivalente se vor face intotdeauna la o paritate de 1, indiferent daca s-a introdus sau nu cursul valutar.
Exemplu de utilizare: Listele de pret, din care se face, in general, ofertarea clientilor se tine in euro. Cu clientii s-a agreat in contracte faptul ca, in cazul in care plata facturii se face la termen, se va utiliza un curs Euro BNR + 1.5%. Pentru aceasta se adauga o noua valuta (Euro_Facturare) avand coeficientul de conversie 1.5%. Pe comanda clientului se va alege, in cazul platii la termen, devizul Euro_Facturare. Programul va consulta listele de pret si va aduce automat din lista preturile in euro, fara nicio schimbare (la paritate 1). Facturarea in lei, in schimb, va face conversia preturilor de pe comanda din devizul comenzii (Euro_Facturare) la cursul BNR +1.5%.

| v.21.11 | Nexus Media