Am actualizat Nexus Salarii conform OUG nr. 67 din 18 mai 2022 cu privire la majorarea de salariu cu minim 200 lei, neimpozabili.

Astfel conform OUG nr. 67 din 18 mai 2022:
Articolul 1:
(1) Începând cu data de 1 iunie 2022, prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) și ale art. 220^4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor în următoarele situații:

a) angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei, pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, în executare la data de 1 iunie 2022, ce prevăd un nivel al salariului de bază lunar brut la aceeași dată, fără a include sporuri și alte adaosuri, egal cu nivelul salariului minim brut pe tară garantat în plată stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

b) nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este de 2.750 de lei, în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, suma de 200 de lei prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul pentru aplicarea deducerilor personale.

(3) Regimul fiscal prevăzut la alin. (1) și (2) se aplică în perioada în care salariul majorat/de încadrare, după caz, este menținut/stabilit la nivelul de 2.750 de lei, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv.

(4) Suma de 200 de lei prevăzută la alin. (1) se diminuează în funcție de:
a) perioada din lună pentru care s-a acordat majorarea salarială;
b) data de la care angajații noi sunt încadrați în muncă la un nivel al salariului stabilit potrivit alin. (1) lit. b);
c) fracția din lună pentru care se determină veniturile din salarii și asimilate salariilor;
d) data de la care încetează contractul individual de muncă.

Pentru operarea in Nexus Salarii:
1. Se adauga o decizie de salarizare incepand cu data 1 iunie 2022 si se mareste salariul negociat de la 2550 la 2750 lei. In decizia de salarizare am introdus un camp cu valoarea de compensare conform OUG nr. 67 din 18 mai 2022, in care se va introduce suma de 200 Lei.
2. Se sincronizeaza salariile
3. Se executa Calcul la Salarii

Modificarea de salarii se poate face in bloc pentru mai multi salariati prin asistentul din Contracte de munca -> Generare automata deciziii de salarizare.La data de 2 Iunie 2022 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Majorare salariu minim cu 200 de lei neimpozabili conform OUG nr. 67 din 18 mai 2022 prin modificarea funcţionalităţilor existente în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus Salarii şi modulul Salarii.

Această modificare de funcţionalitate o veţi putea regăsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 22.07. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.22.07 | Nexus Media