Începând cu versiunea 20.22, în modulul "Registru corespondență" am adăugat o nouă pagină - "Distribuire". În această pagină se vor adăuga persoanele către care se vor crea, la validare, copii ale documentului înregistrat.
Pentru documentele care au activă opțiunea "Solicit răspuns" s-a creat un buton nou "Răspuns". La apelarea acestuia se va deschide un document nou cu legatură la documentul curent.

| v.20.22 | Nexus Media