În meniul fereastra "Mentenanță bază de date" din Instrumente - Mentenanță bază de date am introdus un nou item "Patch".
Se vor selecta societățile pe care dorim să instalăm patch-ul și se va apăsa butonul "Start".
Modificarea este disponibilă începând cu versiunea 19.9

| v. urmatoare | Nexus Media