Am adăugat în aplicația NexusEasyRetail (v.20.10.382), pentru tipul de încasare "Contract", subtipurile de încasare:
- Contract cu bon - se încasează bonul cu contract și se trimite bonul la casa de marcat cu tip de plată contract/credit
- Contract fără bon - se încasează bonul cu contract dar nu se mai trimite pe casa de marcat bonul fiscal

| v.20.10.382 | Nexus Media