S-a implementat protocolul de comunicatie pentru cantarul DIGI DS-782. Pentru functionarea comunicatiei, trebuie efectuate urmatoarele setari:

- in Nexus ERP/NexusPrint pentru portul COM:
- viteza: 9600
- paritate: No parity
- biti de date: 8
- biti de stop: 1
- protocol com: None
- terminator: LF

- in setarile cantarului
- setarile referitoare la portul COM stabilite in Nexus trebuie sa corespunda cu cele din cantar (parametri 6 si 7)
- parametrul 9: 0000
- parametrul 10: 0011

| v. urmatoare | Nexus Media