Sistemul RO e-Factura devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2024, pentru toate livrările de bunuri și prestările de servicii care au loc în România, potrivit deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

În acest context am modificat aplicația Nexus ERP (23.21.38) astfel încat la validarea facturilor de client, respectiv facturilor aferente bonurilor fiscale, operate începând cu ianuarie 2024, să se genereze automat solicitări SPV, independent de condițiile obligatorii până la acel moment.

Pentru mai multe informații privind configurarea e-Factura în Nexus ERP, accesați link-urile:
- Sistem obligatoriu de facturare electronica e-Factura ANAF
- Configurare E-Factura în Nexus ERP

La data de 12 Decembrie 2023 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Generare solicitari e-Factura pentru documentele operate începând din ianuarie 2024 prin modificarea funcţionalităţilor existente în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Solicitari SPV ANAF.

Această modificare de funcţionalitate o veţi putea regăsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 23.21.38. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.23.21.38 | Nexus Media