Începând cu versiunea 22.6 în aplicația NexusERP am inclus modulul SAF-T prin intermediul căruia se generează fișierul standard de audit pentru taxe, declaratia D406.

Prioritatea noastră a fost ca utilizatorii să nu fie nevoiți să își schimbe modul de lucru, însă, pentru validarea cu succes a fișierului este obligatoriu ca înainte de generarea lui, să efectuați următoarele configurări:
1. În nomenclatorul de societăți trebuie specificată luna de la care societatea are obligația de a depune fișierul standard, în câmpul Lună început depunere SAF-T, de pe pagina Date fiscale. Completarea acestui câmp are efect la colectarea articolelor contabile corespunzătoare modulelor Facturi clienți și Facturi furnizori, generând pentru acestea articole contabile pentru fiecare linie din document.
2. În nomenclatorul de unități de măsură trebuie mapate unitătile de măsură utilizate cu cele care se declară în SAF-T prin completarea câmpurilor: Unitate de masura SAF-T/eFactura, Corespondent standard SAF-T și Factor conversie din UM standard SAF-T.
3. În nomenclatorul de produse trebuie specificat codul NC8, acolo unde este cerut conform legislației române, în special în cazuri precum:
--> tranzacții de import / export
--> achizitii/livrari de produse alimentare supuse cotei reduse de TVA
--> mișcări intracomunitare supuse raportării intrastat.
-->achizitii/livrari cu taxare inversă.
--> tranzactiile cu produse accizabile pentru care accizele se determina pe baza codului Cod NC8.
4. În nomenclatorul de parteneri trebuie să fie specificată localitatea partenerului, aceasta fiind o informație obligatorie de transmis.
5. În balanța de verificare trebuie completate codurile de taxă pentru analiticele conturilor 446 si 447 utilizate la plata taxelor și impozitelor reținute la sursă (impozit dividende, impozit persoane nerezidente, etc.) pentru care aplicația nu poate să identifice codul de impozit corespunzător analiticului de cont contabil. Codul de taxă se găseste în cadrul paginii General.
Exemple de completare:
-Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice: 604010
-Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice: 150010
Nexus extrage automat codurile de taxă din D100. Utilizatorul trebuie să completeze codul de taxă în balanța de verificare doar dacă nu există completat contul contabil pentru anumite impozite și taxe cu reținere la sursă în D100.


De reținut!
În cazul în care fișierul XML al D406 are o dimensiune mai mare decât 500MB acesta trebuie împarțit în mai multe subsecțiuni, astfel, apare un nou concept - Raportare modală. În Nexus există două câmpuri care se utilizează pentru a se specifica dacă se utilizează raportarea modală: Număr segment și Total segmente . În cazul în care în lună se va depune o singură declarație care va conține toate subsectiunile, atunci Număr segment = Total segmente = 1.
Raportarea modală reprezintă raportarea datelor în mai multe părți (nu aceeași declarație de mai multe ori) – mai multe formulare D406 în aceeași lună pentru un contribuabil.
Exemplu de raportare modală: Să presupunem că dorim să transmitem o declarație formată din 3 module:
1. Prima declarație va conține toate subsecțiunile care alcătuiesc secțiunea Master Files. În Nexus vom crea o declarație care va conține subsecțiunile în cauză, număr segment = 1, total segmente = 3.
2. A doua declarație va conține secțiunea General Ledger Entries. În Nexus vom crea o nouă declarație care va conține în cauză, număr segment = 2, total segmente = 3.
3. A treia declarație va conține toate subsecțiunile care alcătuiesc secțiunea Source documents. În Nexus vom crea o nouă declarație care va conține subsecțiunile în cauză, număr segment = 3, total segmente = 3.

În cazul transmiterii modale se va primi câte o recipisă pentru fiecare formular depus (care certifică depunerea, eventualele erori și DOAR dacă s-au depus cu succes toate secțiunile se consideră că a fost îndeplinit CRITERIUL DE CONFORMARE – se primește confirmarea că declarația este completă). Confirmarea apare doar în ultima recipisă din serie, niciodată la celelalte recipise.

Prezentăm o listă cu cele mai întâlnite erorile la validarea declarațiilor și modalitatea de rezolvare a acestora:
1. E: Header (1) sectiune Company (1) sectiune BankAccount (1) sectiune IBANNumber (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis

Rezolvare: Trebuie să vă asigurați că în nomenclatorul de Conturi bănci există o bancă proprie pentru care contibuabilul raportor are specificat câmpul Ordine = 1.
2. E: Header (1) sectiune Company (1) sectiune Address (1) sectiune PostalCode (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis

Rezolvare: Trebuie specificat obligatoriu codul postal aferent adresei contribuabilului raportor.
3. E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedgerAccounts (1) sectiune Account (102) sectiune AccountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [62301] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.

Rezolvare: Trebuie verificat dacă contul în cauză există în planul de conturi ANAF (contul 623 nu mai exista, corect ar fi unul din conturile 6231,6232) .
4. E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (10) sectiune CompanyStructure (1) sectiune RegistrationNumber (1)
eroare regula: RegistrationNumber: Pentru RegistrationNumber 001670816330XXX formatul este invalid.

Rezolvare: Trebuie verificat dacă partenerul identificat cu codul fiscal in format CNP 1670816330XXX are bifată opțiunea de persoana fizică..
5. E: MasterFiles (1) sectiune Suppliers (1) sectiune Supplier (15) sectiune CompanyStructure (1) sectiune RegistrationNumber (1)
eroare regula: RegistrationNumber: Pentru RegistrationNumber 00 18224051 formatul este invalid.

Rezolvare: Indică faptul că codul fiscal al partenerului în cauză conține un spațiu..
6. F: SourceDocuments (1) sectiune PurchaseInvoices (1) sectiune Invoice (2) sectiune InvoiceLine (1) sectiune TaxInformation (1) sectiune TaxAmount (1)
eroare structura: elementul TaxCode ar fi trebuit sa apara de minimum 1 ori, dar apare efectiv de 0 ori.

Rezolvare: Trebuie verificată factura în cauză. Eroarea indică faptul că nu s-a putut asocia automat un cod de taxă la nivel de linie de factură.Această eroare poate să apară în următoarele secțiuni:GeneralLedgerEntries, SalesInvoices, PurchaseInvoices și Payments..
7. F: validari globale va rugam sa verificati daca folositi versiunea corecta de PDF inteligent sau daca XML-ul creat contine namespace-ul conform schemei XSD (pentru perioada de raportare)
eroare structura: namespace (mfp:anaf:dgti:d406t:declaratie:v1) lipsa sau incorect la sectiunea AuditFile. Valoarea corecta este xmlns=mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1.

Rezolvare: Trebuie să va asigurați că la validarea declarației cu DUK ați ales declarația corectă: D406 sau D406T(test).
8. E: SourceDocuments (1) sectiune SalesInvoices (1) sectiune Invoice (31) sectiune InvoiceLine (2) sectiune AccountID (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis.

Rezolvare: Indică faptul că pe factura în cauză este folosit un cod (FAA, GAA, etc.) care nu are specificat contul de venit/cheltuială în nomenclatorul de Bunuri și servicii - Conturi.
9. E: validari globale
eroare regula: R_MULTI_SECT: Pentru declaratia 384197596 urmatoarele sectiuni exista deja in baza dedate: AnalysisTypeTableEntry

Rezolvare: Apare în situația în care se utilizează raportarea modală, iar secțiunea în cauză este transmisă în mai multe declarații.
10. E: MasterFiles (1) sectiune Products (1) sectiune Product (1) sectiune ProductCommodityCode (1)
eroare atribut: : valoarea 123545585 nu se afla in lista

Rezolvare: Indică faptul că codul NC8 aferent produsului în cauză nu mai este un cod valid conform nomenclatorului NC8 din SAF-T.


Pentru identificare corectă a partenerilor care apar în mesajele de eroare, este important de știut că, CustomerID și SupplierID conțin informații privind codul unic al partenerului și este format astfel:
1. 00 urmat de CUI - unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici înregistrați în România. Codul este un număr întreg zecimal, cu 1 până la 9 cifre, urmat de o cifră de control - Exemplu: 004221306 - pentru Ministerul Finantelor Publice
Atenție! Nu se trece și atributul fiscal ”RO” pentru plătitorii de TVA
2. 01 urmat de codul de țară (conform ISO 3166-1 - 2 litere) și de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv - pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai puțin România, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System) - Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678
3. 02 urmat de codul de țară și de codul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici România, nici stat membru UE - pentru operatorii economici din alte state care nu sunt România sau membre UE - Exemplu: 02TK123005284
4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetățeni români sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente în România (același format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8)
5. 04 urmat de cod client asociat în mod unic de către operatorul economic, pentru pers. fizice care nu își declară CNP-ul pe tranzacții (exemplu: comerț online).
6. 05 urmat de codul de țară și de cod client asociat în mod unic de către operatorul economic - pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai puțin România
7. 06 urmat de codul de țară și de cod client asociat în mod unic de către operatorul economic - pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA din statele non-UE
8. 08 urmat de 13 cifre zero (080000000000000) pentru clienții care NU SE IDENTIFICĂ cu cod fiscal în tranzacțiile de la punctele de vânzare, precum stații de distribuție de carburanți-lubrefianți sau magazine cu vânzare în detaliu. Acest cod este utilizat NUMAI pentru astfel de tranzacții și nu este un inlocuitor universal în raportarea facturilor și plăților, etc.
Acest cod NU SE UTILIZEAZĂ pentru elementul SupplierID - deoarece identitatea furnizorului pe bază de cod fiscal este mereu cunoscută
De aceea, este important ca în nomenclatorul de Parteneri să existe informații corecte privind codul fiscal, țara, tipul partenerului (persoana fizică/persoana juridică).

La data de 31 Mai 2022 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Generare declarație D406 SAF-T > Fișier Standard de Audit pentru Taxe din aplicația NexusERP prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Declaratia 406 (SAF-T).

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 22.6. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.22.6 | Nexus Media